Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Januari 2020

  • Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen
    06.01.20

    Opleiding basiscursus preventieadviseur niveau 3 (januari)

    Na deze basiscursus ken je de belangrijkste aspecten van je taak als preventieadviseur. Na de 8 lesdagen (1 per week) in het Veiligheidsinstituut leg je een open boek examen en een VOL-VCA examen af.
  • Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen
    07.01.20

    Opleiding preventieadviseur niveau 2 (op dinsdag)

    Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule. Bij het Veiligheidsinstituut kan je...
  • Vorming
    Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen
    08.01.20

    Welzijn op het werk voor leidinggevenden

    4-daagse opleiding van het Veiligheidsinstituut combineert technische (VCA) en wettelijke (codex) aspecten van welzijn op het werk met een aantal soft skills, zodat je prima voorbereid bent op je taken in het welzijnsbeleid. Ook de VOL-VCA komt aan...
  • Vorming
    16.01.20

    Milieucoördinator Niveau A

    De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator A willen behalen.
  • Vorming
    16.01.20

    Milieucoördinator Niveau B

    De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn...
  • Vorming
    16.01.20

    Milieucoördinator Niveau B

    De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn...
  • 21.01.20

    Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

    U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
  • Bijscholing
    Logo VerV
    30.01.20

    Studiedag "Goede praktijken in ergonomie"

    Op 30 januari vindt de jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" plaats, ook wel gekend als de Nieuwjaarsontmoeting. Verschillende sprekers over nieuwe technologieën, goede praktijken en wetenschappelijk onderzoek komen aan bod...
  • Bijscholing
    Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen
    31.01.20

    Opfrissing VOL-VCA

    Eendaagse interactieve opfrissingscursus voor leidinggevenden met een diploma VOL-VCA (geldigheidsduur: 10 jaar) waarvan de vervaldatum nadert.
  • Bijscholing
    31.01.20

    studienamiddag 'Welzijn op het werk in de praktijk'

    Voor iedereen die begaan is met welzijn, preventie en bescherming op het werk is dit een buitengewone kans om via deze studienamiddag actuele praktijkgerichte kennis en inzichten te verwerven en daarnaast ook nog zijn/haar professioneel netwerk uit...