Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

April 2020

 • Bijscholing
  01.04.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  02.04.20

  Liantis - gratis bijscholing preventieadviseurs

  Wil je als preventieadviseur op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in jouw vakgebied? Volg dan zeker de bijscholing die Liantis aanbiedt! In deze editie werken we rond verschillende thema's zoals alcohol & drugs, de herstructurering...
 • 02.04.20

  Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn'

  U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd? U wenst binnen uw organisatie een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn uit te voeren, maar...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  02.04.20

  Workshop uitvoeren analyse beeldschermwerkposten

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  03.04.20

  Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk

 • Vorming
  03.04.20

  Coronavirus: actuele stand van zaken en welke preventieve maatregelen kunt u nemen?

  Door het coronavirus staat u voor heel wat onverwachte vragen en -uitdagingen met betrekking tot het welzijn van uw medewerkers: Wat is het coronavirus en wat is de actuele stand van zaken? Welke risico’s zijn er voor uw organisatie? Welke...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  14.04.20

  Organisatie van evacuatieoefeningen, evacuatietechnieken en -evaluatie

 • Vorming
  16.04.20

  Certified Human Capital Management® : module Hr-analytics en Insights voor een optimaal welzijnsbeleid

  Een goed welzijnsbeleid start met de juiste inzichten. Analyse van Payroll data kan tot belangrijke inzichten leiden omtrent 'Human Capital Effectiveness' die niet enkel het hr-management, maar ook het breder beleid van een organisatie...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  16.04.20

  Organisatie van evacuatieoefeningen, evacuatietechnieken en -evaluatie

 • Vorming
  21.04.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door...
 • 21.04.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Als vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u...
 • Vorming
  21.04.20

  Re-integratie langdurig zieken

  Sinds 1 januari 2017 wordt u geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Maar welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is uw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Tijdens deze halve dag...
 • Vorming
  21.04.20

  Coach uw medewerkers naar veilig gedrag

  Veiligheidsgedrag evolueert naar een veiligheidscultuur Als preventieadviseur houdt u in uw bedrijf de vinger aan de pols. U weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. En geeft zo de voorzet voor procedures, regels en...
 • Vorming
  21.04.20

  Module 13 - Gevaren van de interventie

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen...
 • Bijscholing
  21.04.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  22.04.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  23.04.20

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving hieromtrent en...
 • Vorming
  23.04.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies

  Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn. Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en...
 • Vorming
  23.04.20

  Binnenmilieu

  Ontdek het nieuw KB binnenlucht van 2 mei 2019 Een gezond binnenmilieu op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter. Op 2 mei 2019 verscheen het nieuwe KB binnenlucht. Kent u de nieuwigheden al? Als...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.04.20

  Veerkrachtig omgaan met stress

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.04.20

  Het tekenen van eenvoudige evacuatieplannen in PowerPoint

 • Bijscholing
  23.04.20

  EHBO op de werkplaats: hoe een preventiebeleid uitwerken?

  Een ongeluk is snel gebeurd. Elk bedrijf moet hierop voorbereid zijn. Hoe kunt u een preventiebeleid rond eerste hulp op het werk concreet uitwerken? Welke verplichtingen heeft de werkgever op dat vlak? Hoe vaak en hoeveel mensen moet u opleiden en...
 • Vorming
  23.04.20

  Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

  Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragen De sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  24.04.20

  Intervisie voor vertrouwenspersonen

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  24.04.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  27.04.20

  Basisvorming voor hulpverleners (2,5 dagen)

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere...
 • Vorming
  27.04.20

  Certified Human Capital Management®: certificatiemodule

  3 x 2 uur begeleiding door prof. dr. Elke Van Hoof Eindwerkpresentatie (inclusief vragen)...
 • Vorming
  28.04.20

  Veiligheid bij het ontwerpen van machines

  Doelstellingen Bij het ontwerp van een machine moet u zo vroeg mogelijk in het ontwerp oog hebben voor het veiligheidsaspect en de onderhoudbaarheid van de machine. Als u dat doet garandeert u snellere herstellingen en onderhoud van de machine en...
 • Vorming
  28.04.20

  Module 14 - Adembescherming

  In deze opleiding doen de cursisten een grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om verbeteringen voor te stellen...
 • Vorming
  28.04.20

  Security management: basisopleiding

  Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede? Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager? Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een grondig...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.04.20

  Het tekenen van eenvoudige evacuatieplannen in PowerPoint

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.04.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener