Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Augustus 2020

 • Bijscholing
  10.08.20

  Online zomernocturne - ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem - deel 1: intro - 10 augustus 2020

  De internationaal bekende norm OHSAS 18001 voor V&G beheerssystemen vervalt in 2021; dan wordt haar opvolger ISO 45001 van kracht. Tijd dus voor OHSAS aanhangers om over te stappen indien zij een hernieuwde certificatie beogen, of voor minder...
 • Bijscholing
  13.08.20

  Online zomernocturne - ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem - deel 2: interne audit - 13 augustus 2020

  De cursus biedt een vervolg op het eerste deel "ISO 45001 als V&G management- en auditsysteem: een intro" dat op 10 augustus wordt gegeven. In het eerste deel ontdek je het doel en toepassingsgebied van de norm, wat biedt de norm (en...
 • Bijscholing
  17.08.20

  Online zomernocturne - Onderzoek van ernstige arbeidsongevallen: valkuilen en beperkingen - 17 augustus 2020

  Ernstige tot dodelijke arbeidsongevallen vereisen een doorgedreven onderzoek, en dat is (gelukkig) geen alledaagse materie. Veel preventieadviseurs en veiligheidskundigen zijn wel bekend met de oorzakenanalyse (feitenboom of andere methode), wat ze...
 • Bijscholing
  20.08.20

  Online ochtend cursus - Werken in besloten ruimten - 20 augustus 2020

  De risico’s van besloten ruimtes zijn vaak dezelfde als in een ‘klassieke’ werkomgeving. Alleen zijn de werkomstandigheden en reddingsmogelijkheden veel moeilijker. Waar een gevaar in een normale omgeving een ‘matig’ risico inhoudt, wordt dat in een...
 • Bijscholing
  20.08.20

  Online zomernocturne - ‘Levensreddende regels’ of ‘Life Saving Rules’: hoe begin je eraan? - 20 augustus 2020

  De voorbije decennia is het aantal arbeidsongevallen in zowat alle sectoren sterk afgenomen, dankzij veiliger arbeidsmiddelen en een groter belang van een veilige arbeidsorganisatie. Daarentegen neemt het aantal zeer ernstige en dodelijke ongevallen...
 • Vorming
  25.08.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • 25.08.20

  Summerclass: opfrissingscursus voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van deze nieuwe opfrissingscursus willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om hun kennis mbt. bepaalde relevante topics ‘op te frissen’ en up to date te houden.
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  28.08.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener