Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

November 2020

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  03.11.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  07.11.20

  Certified Human Capital Management®: certificatiemodule

  3 x 2 uur begeleiding door prof. dr. Elke Van Hoof Eindwerkpresentatie (inclusief vragen)...
 • Bijscholing
  09.11.20

  Ergonomiebeleid op kantoor en in de industrie

  Hecht jij als preventieadviseur veel belang aan ergonomie op het werk? Wil je graag een ergonomiebeleid op poten zetten? En heb je hierbij informatie nodig over het beheersen van ergonomische risico's?...
 • Bijscholing
  10.11.20

  Machinerichtlijn, machineveiligheid en LOTOTO

  Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.
 • 10.11.20

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  ls vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u...
 • Vorming
  10.11.20

  Certified Human Capital Management®: module Chief happiness Officer

  Happiness rules? Goede stress, slechte stress Kapstokken voor een geïntegreerd welzijnsbeleid Het geïntegreerd beleid: stappenplan Van AS IS naar TO BE Het geïntegreerd beleid: werken op pro-activiteit en remediëring Wat als het toch fout gaat...
 • Bijscholing
  10.11.20

  Veilig transporteren van ladingen en kantelen voorkomen (ladingzekerheid)

  Vervoer jij materialen over de openbare weg of het bedrijfsterrein? Wil je graag duidelijkheid in de regel- en wetgeving van ladingzekering? En heb je nood aan tips om het kantelen van ladingen te voorkomen?
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  10.11.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 10.11.2020; 17.11.2020; 24.11.2020; 03.12.2020; 08.12.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Evenement
  12.11.20

  Netwerksessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten - ONLINE sessie via ZOOM

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert opnieuw 3 dagen van netwerksessies voor preventieadviseurs psychosociale aspecten in het najaar van 2020 en begin 2021. Voor u als preventieadviseur de uitgelezen kans om cases en ervaringen uit te wisselen en te bespreken. De eerste netwerksessie vindt plaats op 12 november (andere data : 17 december 2020 en 19 januari 2021).
 • Vorming
  12.11.20

  Risicoanalyse en actieplan psychosociale aspecten: workshop

  Stress, burn-out, grensoverschrijdend gedrag (#metoo) zijn thema’s die niet weg te houden zijn uit de actualiteit. De Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 toont onthutsende cijfers: Bijna 1 op de 3 werknemers (36,8 %) kampt met psychische...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  13.11.20

  Basisopleiding EHBO-hulpverlener

  De opleiding wordt over meerdere dagen verspreid: 13.11.2020; 20.11.2020; 27.11.2020; 04.12.2020; 11.12.2020 (telkens van 13:00 - 17:00) ...
 • Vorming
  16.11.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Bijscholing
  16.11.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Bijscholing
  17.11.20

  Oorzaken onderzoeken bij arbeidsongeval

  Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet...
 • Evenement
  17.11.20

  Sensibiliseringssessie: Begin met de preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in uw onderneming - OPGESCHORT omwille van COVID-19

  Omwille van het stijgende aantal coronabesmettingen wordt deze vorming uitgesteld naar het voorjaar van 2021. MSA, waaronder rugklachten, peesontstekingen en pijn aan de knieën, vormen de belangrijkste oorzaken van afwezigheden op het werk, meer dan 1/3 valt hieraan toe te schrijven. Bovendien is geen enkele medewerker risicovrij. Daarom is het van uitermate belang om een preventiebeleid op maat te ontwikkelen en te voeren gericht op de MSA in uw onderneming. De sensibiliseringsessie “Begin met de preventie van MSA” staat volledig in dit teken.
 • 17.11.20

  Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

  Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten...
 • Bijscholing
  17.11.20

  Gedrag & Veiligheid - Tweedaagse training

  In deze 2 dagen leer je met enkele wetenschappelijke inzichten hoe menselijk gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden. Aan het eind van deze training heb je een diepgaand begrip van hoe het menselijk gedrag werkt weet je hoe je gedrag moet...
 • Vorming
  17.11.20

  Hoe implementeert u ATEX 153 op de werkvloer?

  Wie bij explosierisico's uitsluitend denkt aan gevaarlijke stoffen en processen bij grootschalige (petro)chemische industrieën, onderschat de werkelijkheid. Ook in kleine bedrijven met schijnbaar risicoloze bedrijfsprocessen of werksituaties...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  17.11.20

  Workshop 'Het opsporen van specifieke risico's bij werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding'

 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  17.11.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Vorming
  18.11.20

  Veilig werken met derden

  Veilig werken met derden: fundament voor een goede samenwerking Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat u de verplichtingen kent - voor beide kanten. Wie staat in voor de veiligheid van derden? Bent u...
 • Bijscholing
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  18.11.20

  Bijscholing EHBO-hulpverlener

 • Recyclage
  19.11.20

  Preventieadviseur: bijscholing

  Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen. Omwille van de coronamaatregelen gaat deze opleiding tot nader order online door...
 • Bijscholing
  19.11.20

  Oorzaken onderzoeken bij arbeidsongeval

  Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet...
 • Vorming
  19.11.20

  Coaching en veiligheid - tweedaagse opleiding

  Deze basistraining focust op ‘leren door ervaring’. Er worden enkele theoretische handvatten aangereikt die de basis vormen voor vele oefeningen waarmee deze tweedaagse doorspekt is. Geen rollenspelen, geen camera, we werken alleen met echte...
 • Vorming
  19.11.20

  BA4 BA5

  Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen.
 • Vorming
  19.11.20

  Ergonomie voor de preventieadviseur

  Steeds meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dit leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waarbij ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze praktijkgerichte...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  19.11.20

  Workshop 'Wat te doen bij een arbeidsongeval'

 • Vorming
  19.11.20

  EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

  Voor de aangeduide personen biedt Premed bijgaande opleiding aan waarbij een basis van EHBO wordt toegelicht met praktische benadering en inoefening. Deze cursus is minder uitgebreid dan de basisvorming EHBO voor hulpverleners. ...
 • Bijscholing
  20.11.20

  Weg met asbest! Afbouwbeleid - verplichtingen en preventiemaatregelen

  studienamiddag i.s.m. Prebes, Constructiv, Confederatie Bouw en Bouwunie over 'Weg met asbest! Afbouwbeleid - verplichtingen en preventiemaatregelen'...
 • Evenement
  23.11.20

  COVID-19: Het nieuwe normaal van de anderhalvemeterorganisatie. De impact van de coronamaatregelen op het psychosociaal welzijn op het werk - Webinar via YouTube

 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  23.11.20

  Workshop 'Wat te doen bij een arbeidsongeval'

 • Recyclage
  Securex
  23.11.20

  Bedrijfshulpverlener (EHBO): bijscholing (COVID-19) online

  COVID-19 is een nieuw virus waarmee men rekening moet houden tijdens de hulpverlening. Een eventuele besmetting kan immers in 2 richtingen plaatsvinden: van slachtoffer naar hulpverlener, maar ook van hulpverlener naar slachtoffer. Dit heeft...
 • Bijscholing
  24.11.20

  Bijscholingscursus EHBO

  Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft. Deze...
 • Vorming
  24.11.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Ook reflectie...
 • 25.11.20

  Lancering van de OiRA tool voor de vastgoedsector via webinar

  Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
 • Vorming
  25.11.20

  Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

  Onthaalouders en personeel tewerkgesteld in de Vlaamse kinderopvang moeten vanaf 1/9/2009 in het bezit zijn van een attest van een basisopleiding reanimatie van kinderen (MB 26/2/2009 en BS 17/3/2009). Premed is door Kind en Gezin opgenomen in de...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  26.11.20

  Gesprekstechnieken voor leidinggevenden

 • Recyclage
  26.11.20

  Vertrouwenspersoon: bijscholing en supervisie

  Wetgeving verandert en nieuwe inzichten leiden tot nieuwe procedures. In deze bijscholing ontvangt u informatie rond wetgeving en procedures, maar is er ook ruimte om ervaring uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen. Deze opleiding is...
 • Vorming
  26.11.20

  Arbeidsongevallen in de praktijk

  Steeds meer verschillende profielen binnen een bedrijf worden belast met het opstellen, uitwerken en opvolgen van arbeidsongevallen. Bent u één van hen? Weet u welke stappen u moet zetten bij een arbeidsongeval? Kent u de wetgeving hieromtrent en...
 • Vorming
  26.11.20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze...
 • Vorming
  26.11.20

  Veiligheid bij het ontwerpen van machines

  Doelstellingen Bij het ontwerp van een machine moet u zo vroeg mogelijk in het ontwerp oog hebben voor het veiligheidsaspect en de onderhoudbaarheid van de machine. Als u dat doet garandeert u snellere herstellingen en onderhoud van de machine en...
 • Vorming
  26.11.20

  Certified Human Capital Management® : module Hr-analytics en Insights voor een optimaal welzijnsbeleid

  Hr-analytics en wat we eronder verstaan Hr-analytics als onderdeel van een algemeen hr- en welzijnsbeleid Implementatie van hr-analytics in een organisatie (vb. projectmatig versus structureel, benodigde tools & competenties, GDPR) Methodiek...
 • Vorming
  26.11.20

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: de verplichtingen die u moet naleven inzake de...
 • Evenement
  26.11.20

  Webinar: ‘Artificiële intelligentie en welzijn’

  Welke technologieën en trends hebben een impact op de veiligheid op werven en wat kunnen ze concreet betekenen voor uw bedrijf? Exoskelets, virtual reality, artificial intelligence-toepassingen voor het opvolgen van de wetgeving of de berekening...
 • Vorming
  afbeelding kan niet weergegeven worden
  30.11.20

  Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk