Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

 • Veiligheidsinstituut
  21.01.21

  Basisveiligheid VCA opleiding en examen (één dag)

  Elke maand te volgen: Leer in één dag de gevaren en risico’s op het werk in de didactische ruimte van het Veiligheidsinstituut. Je sluit af met een examen voor het attest Basisveiligheid-VCA dat 10 jaar geldig is.
 • Vorming
  Veiligheidsinstituut
  02.02.21

  Opleiding VOL-VCA voor leidinggevenden (tweedaagse)

  Elke maand te volgen: een interactieve opleiding in de didactische ruimte van het Veiligheidsinstituut. De tweede dag sluit af met een beeldschermexamen VOL-VCA.
 • Bijscholing
  Veiligheidsinstituut
  22.02.21

  Opfrissing VOL-VCA (eendaagse)

  Elke 2 maanden te volgen. Eendaagse interactieve opfrissingscursus voor leidinggevenden met een diploma VOL-VCA waarvan de vervaldatum nadert (geldigheidsduur 10 jaar) .
 • Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen
  03.05.21

  Train de opleider Basisveiligheid VCA (mei)

  Specifiek voor leerkrachten en trainers die VCA als leerstof moeten brengen. Na het volgen van deze tweedaagse vorming ben je als opleider in staat je cursisten optimaal voor te bereiden op het examen basis VCA.
 • Vorming
  04.05.21

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding

  Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge...
 • Evenement
  04.05.21

  Coronavirus in luchtstromen

  Ventilatie met verse lucht is niet altijd mogelijk in bepaalde ruimtes. Hoe kan je in dat geval maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te perken? In het webinar van 4 mei ilustreren we welke maatregelen...
 • Vorming
  04.05.21

  De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

  De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: de verplichtingen die u moet naleven inzake...
 • Vorming
  06.05.21

  Controles van elektrische installaties voor preventieadviseurs

  Leer hoe u een advies over de veiligheid van elektrische installaties opstelt en onderbouwt Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u...
 • Vorming
  07.05.21

  Certified Human Capital Management®: certificatiemodule

  Doelstellingen Om het certificaat 'Human Capital Management' te behalen moet u: deelnemen aan alle modules van de opleiding 'Certified Human Capital Management' slagen voor het eindwerk 'Human Capital Management'...
 • Evenement
  07.05.21

  Op zoek naar het dynamische in uw risicobeheersingssysteem - webinar

  Stelde u zich ook al de vraag ‘hoe dynamisch is mijn risicobeheersingssysteem’? Of stelt u zich eerder de vraag ‘wat is een dynamisch risicobeheersingssysteem’? Onafhankelijk van wat u antwoordde op deze vragen, is het goed hier toch even bij stil...
 • Evenement
  10.05.21

  De positieve kracht van ventilatie op COVID-19

  Dat COVID-19 een enorme impact heeft op de mensen op de werkplek is een feit. Vanuit Flanders’ FOOD en Fevia ism VITO, UGent en WTCB zijn we ervan overtuigd dat de expertise die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd rond “ventilatie” in onze...
 • Bijscholing
  17.05.21

  ATTENTIA: Online Bijscholing Preventieadviseur - Klimaat en luchtverversing

  Gezonde lucht is een essentieel element voor onze gezondheid. Er zijn echter tal van factoren die onze luchtkwaliteit beïnvloeden. Daarom werden in de wetgeving bepalingen opgenomen m.b.t. de binnenluchtkwaliteit.
 • Vorming
  Veiligheidsinstituut
  17.05.21

  Preventieadviseur niveau 2 - specialisatiemodule (maandaggroep)

  Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen, die uit 2 delen bestaat. Kies je voor deze opleiding dan volg je het tweede deel daarvan: de specialisatiemodule. Er zijn 17 lesdagen...
 • Vorming
  17.05.21

  Telewerken : specifieke psychosociale risico’s en preventiemaatregelen

  Telewerken heeft heel wat voordelen, maar brengt ook een aantal psychosociale risico's met zich mee. Zeker in deze tijden, waarin telewerken de norm is en heel wat mensen permanent thuiswerken is er een verhoogd risico. Tijdens dit webinar...
 • Vorming
  18.05.21

  Kantoorergonomie

  Meer en meer werken we van thuis uit: kinderen en studenten krijgen afstandsonderwijs, vergaderingen ondergaan we voor een groot deel achter de computer en ‘ik ga naar den bureau’ wil dikwijls gewoon zeggen dat je op pantoffels de trap opgaat...
 • Vorming
  18.05.21

  Certified Human Capital Management®: module Stresscrafting

  Doelstellingen Stress wordt vandaag de dag teveel als iets 'negatiefs' en 'ziekmakends en verlammend' gezien, waar maar weinig aan te doen is. Tijdens deze tweedaagse training krijgt u kennis, expertise en de nodige tools...
 • Vorming
  20.05.21

  VUSA 2021 (VWVA): Fertiliteit in relatie tot de werkvloer

  De VWVA nodigt u van harte uit voor de Vlaamse Universitaire Studiedag voor Arbeidsgezondheidskunde (VUSA 2021), met het thema: FERTILITEIT IN RELATIE TOT DE WERKVLOER: Moeilijk zwanger, gemakkelijk werken De studiedag gaat door op 20 mei...
 • Vorming
  20.05.21

  Ergonomie voor de preventieadviseur

  Steeds meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dit leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waarbij ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze...
 • Evenement
  20.05.21

  LATEN WE HET EENS OPEN EN EERLIJK HEBBEN OVER MENTALE GEZONDHEID OP HET WERK...

  Rondom ons zijn de waarschuwingssignalen duidelijk waarneembaar: de huidige pandemie, maar zeker ook de maatregelen die we nemen om het virus in te dammen en fysiek gezond te blijven, hebben een aanzienlijke impact op de mentale gezondheid. Het...
 • Bijscholing
  Consultes opleiding ATEX
  20.05.21

  Opleiding ATEX

  ATEX - Sneller van toepassing dan je denkt
 • Vorming
  25.05.21

  Veilige en gezonde werkplek

  Onze omgeving, thuis of op het werk, beïnvloedt ons op verschillende manieren. Zijn deze omgevingsgeluiden schadelijk of gewoon vervelend? Heb ik voldoende licht op mijn (thuis)werktafel of is verblinding veel erger? Hoeveel moet ik verluchten om...
 • Vorming
  27.05.21

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht...