Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Ingevolge de regeringsmaatregelen in verband met het Coronavirus, zijn tot september alle evenementen georganiseerd door de FOD WASO in verband met welzijn op het werk geannuleerd. Voor de evenementen georganiseerd door externe organisatoren en gepubliceerd in de kalender welzijn op het werk, dient u de organisator van het evenement te contacteren.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Maart 2022

  • Vorming
    21.03.22

    Lawaai in open space: bezint eer ge begint

    Open space werkplekken zijn vandaag geïntegreerd op de arbeidsplaats, en worden geleidelijk aan de norm. Open space kan echter voor geluidshinder zorgen. Werkruimten moeten aangepast worden. Uw uitdaging? Ervoor zorgen dat de werkruimten voor de...