Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur

Aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur
Organisatie: 
UC Limburg
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 09/09/2021 - 09:00
Prijs: 
1725 €
Toegankelijkheid: 
Iedereen
UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2. Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

Doelgroep: Aan de multidisciplinaire basismodule kunnen kandidaten deelnemen die willen doorstromen naar de specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2. Er gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Bij verdere doorstroming naar de specialisatiemodule niveau 1 of 2 zijn er wel specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing.

De opleiding: richt zich op de multidisciplinaire benadering van welzijn op het werk. De toekomstige preventieadviseur moet in teamverband meewerken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de verschillende welzijnsdomeinen.

De toekomstige preventieadviseur moet bekwaam zijn om te communiceren, te coachen,  te onderhandelen en te overtuigen kortom om veilig gedrag op het werk te stimuleren en een veiligheidscultuur uit te bouwen.

Om de cursisten optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met oefeningen en projectwerken.

De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

Praktische info: De start is voorzien op 9 september 2021, telkens op donderdag van 9.00u-12.15u en van 13.15u tot 16.30u. Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een kwartier koffiepauze voorzien. Aansluitend volgen 3 semesters voor de specialisatiemodule niveau 1 of 1 semester voor de specialisatiemodule niveau 2.

De opleidingen gaan door op volgende locatie:

Quadri gebouw
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

veiligheidskunde@ucll.be - 011 18 09 01