Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

Organisatie: 
UC Limburg
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Vrijdag 12/02/2021 - 09:00
Prijs: 
3.600 €
Toegankelijkheid: 
Iedereen
UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2. Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

Doelgroep:

Worden toegelaten tot de aanvullende vorming van het eerste niveau :

• kandidaten die houder zijn van een masterdiploma of van een academisch bachelordiploma  én houder zijn van een getuigschrift van de multidisciplinaire basismodule.
• kandidaten die houder zijn van een bachelordiploma én houder zijn van een getuigschrift preventieadviseur niveau 2
• kandidaten die houder zijn van een professioneel bachelordiploma kunnen worden toegelaten indien zij 5 jaar werkervaring hebben en relevante ervaring in welzijn op het werk kunnen aantonen, zij het via de vooropleiding, zij het via de job. Een aanvraag tot toelating wordt behandeld door een toelatingscommissie na het aanleveren van een dossier.
• kandidaten, niet vermeld hierboven, die een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 bezitten en een praktische ervaring van 5 jaar als preventieadviseur bezitten.

De opleiding: richt zich op de multidisciplinaire benadering van welzijn op het werk. De toekomstige preventieadviseur moet in teamverband meewerken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de verschillende welzijnsdomeinen.

De toekomstige preventieadviseur moet bekwaam zijn om te communiceren, te coachen,  te onderhandelen en te overtuigen kortom om veilig gedrag op het werk te stimuleren en een veiligheidscultuur uit te bouwen.

Om de cursisten optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen en projectwerken.

De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

Praktische info: De start is voorzien op 12 februari 2021, telkens op vrijdag van 9.00u-12.15u en van 13.15u tot 16.30u. Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een kwartier koffiepauze voorzien.

De opleidingen gaan door op volgende locatie:

Quadri gebouw
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

Veiligheidskunde@ucll.be - 011 18 09 01