Aanvullende vorming tot preventieadviseur psychosociale aspecten

Aanvullende vorming tot preventieadviseur psychosociale aspecten
Organisatie: 
UC Limburg
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 11/02/2021 - 09:00
Prijs: 
4200 €
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Deze opleiding is specifiek gericht op het aanreiken van de vereiste kennis en vaardigheden nodig voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten. Preventieadviseurs psychosociale aspecten zijn bekwaam om te detecteren, analyseren, evalueren, om raad te geven en oplossingen voor te stellen op het vlak van de psychosociale aspecten. Zij kunnen klachten zoals stress, burn-out, … linken aan de arbeidssituatie, gekoppeld aan de 5A’s. Zij krijgen technieken aangereikt om een voorkomingsbeleid op te zetten, om escalatie te voorkomen tijdens zorggesprekken na geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Zij kennen de strategische principes om een organisatie- en cultuurverandering succesvol door te voeren maar kennen ook de modellen om individuele gedragsveranderingen teweeg te brengen. Het programma is conform de codex, boek II, titel 4 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs.

De opleiding richt zich tot diegenen die via een interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk of als consultant werkgevers en werknemers willen adviseren en ondersteunen bij de uitbouw en implementatie van een preventiebeleid psychosociale aspecten.

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient de kandidaat-cursist een diploma van een academische bachelor behaald te hebben en in het bezit te zijn van een getuigschrift van de multidisciplinaire basismodule preventieadviseur.

Om toegang te krijgen tot de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten in een interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk worden in de Codex art. II.3-30.-§1., 5 volgende vereisten vastgelegd:

• Houder van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat en een eerste specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie.

• Houder van een getuigschrift multidisciplinaire basisvorming en de specialisatiemodule psychosociale aspecten.

• 5 jaar nuttige praktische ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk.

De ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten.

De opleidingen gaan door op volgende locatie:

Quadri gebouw
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

Veiligheidskunde@ucll.be  - 01 18 09 01