Ability Case Manager

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 19/09/2019 - 09:00
Prijs: 
1700€, excl. 21% BTW €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Ability Case Manager
Externe link: 
Ability Case Manager
De opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren.

Doelgroep
De rol van de Ability Case Manager kan door verschillende spelers in het re-integratienetwerk opgenomen worden. Deze opleiding richt zich dan ook tot een breed publiek (HRM, preventiediensten, mutualiteiten, revalidatiecentra, verzekeraars, vakbonden, centra voor trajectbegeleiding, ...) De aangereikte kennis en vaardigheden zullen de expertise van de spelers in het werkveld van re-integratie en jobbehoud optimaliseren.

Situering
Hoe langer een werknemer afwezig blijft als gevolg van gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk zal hervatten. In de praktijk bemoeilijken een aantal factoren, zoals het complex wetgevend kader en het groot aantal betrokken actoren, de overstap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid.

Om dit traject in goede banen te leiden, is het belangrijk dat één speler het traject coördineert. Deze speler heeft nood aan specifieke competenties: het wettelijk kader kennen en dit vertalen naar functionele re-integratieadviezen, samenwerking in het netwerk stimuleren en werknemerscompetenties en arbeidsvereisten synchroniseren.

Door toepassing van de methodiek Ability Case Management zal deze centrale speler het traject kunnen begeleiden. Zo ontstaat er een belangrijke meerwaarde voor zowel werknemer als zijn werkgever.

Programma

Het programma omvat vier modules: 

Module 1: Inleiding in de methodiek Ability Case Management

Module 2: Wetgeving

Module 3: Jobanalyse en jobmatching

Module 4: Casuïstiek

U kan ook inschrijven voor afzonderlijke modules. U vermeldt dit best bij uw inschrijving.

Eindevaluatie en certificaat
De eindevaluatie bestaat uit een case verdediging en open vragen, gepland op 5 december 2019. U ontvangt een getuigschrift van de gevolgde opleiding. 

Praktisch

De opleiding start op donderdag 19 september 2019, de lessen lopen telkens op donderdag gedurende 5 lesdagen: 19, 26 september, en 3, 10, 17 oktober 2019.

Prijs

1.700€ (excl. 21% BTW) met inbegrip van het cursusmateriaal, broodjeslunch, koffie en het examen. Deelname aan één opleidingsdag omvat 360,00€.