Basiscursus preventieadviseur

Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Woensdag 06/02/2019 - 08:30
Plaats: 
Odisee Hogeschool
Gebroeders Desmedtstraat 1
Gent 9000
België
BE
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het antwoord op jouw vragen.

Het programma

Meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid kan alleen gebeuren door een gevormd preventieadviseur. Artikel 21 van het Besluit Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk bepaalt dan ook: "De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling 2 te kunnen vervullen."

De cursus is modulair opgebouwd. Je kan je ook voor één of meerdere modules ingeschrijven. Je ontvangt een attest van aanwezigheid voor de betreffende module. Als je de volledige cursus hebt gevolgd en slaagt voor de evaluatieproef, ontvang je een getuigschrift 'Basiscursus Preventie, Bescherming en Welzijn op het Werk'. De evaluatieproef omvat praktische kennis en een paper over een onderwerp in relatie met het preventiebeleid in je eigen onderneming.

 • Inleiding tot veiligheidskunde
 • Belgische Welzijnswetgeving & bijzondere werknemerscategorieën
 • Risicovelden: mechanische risico’s
 • Werken op hoogte, collectieve - en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Beleid welzijn werknemers bij uitvoering van werk / Comité preventie en bescherming
 • Interne dienst preventie en bescherming op het werk
 • Afdeling medisch toezicht externe dienst preventie en bescherming / EHBO / Ergonomie / Psychosociale arbeidsbelasting
 • Brandpreventie & brandbestrijding
 • Externe instanties - Info & documentatiecentra - Risicovelden: elektrische risico’s
 • Risico’s: opsporing & behandeling - Risicovelden: intern transport
 • Bestelling & indienstname procedure - Instructies & vorming
 • Arbeidsplaatsen en omgevingsfactoren / Fysische agentia
 • Gevaarlijke stoffen & producten
 • Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters