Basiscursus preventieadviseur

Organisatie: 
Prebes vzw
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Maandag 07/10/2019 - 08:30
Prijs: 
895 €
Plaats: 
Prebes Coördinatiecentrum
Diestersteenweg 88
Kermt 3500
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het antwoord op jouw vragen.

DOELGROEP

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding is eveneens nuttig voor medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming en leden van de Hiërarchische Lijn. 

Meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid kan alleen gebeuren door een gevormd preventieadviseur. Artikel 21 van het Besluit Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk bepaalt dan ook: "De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling 2 te kunnen vervullen."

De cursus is modulair opgebouwd. Je kan je ook voor één of meerdere modules ingeschrijven. Je ontvangt een attest van aanwezigheid voor de betreffende module. Als je de volledige cursus hebt gevolgd en slaagt voor de evaluatieproef, ontvang je een getuigschrift 'Basiscursus Preventieadviseur'. De evaluatieproef omvat praktische kennis en een paper over een onderwerp in relatie met het preventiebeleid in je eigen onderneming. Download hier het voorblad van de paper.

HET PROGRAMMA *

 • Welzijn op het werk/ stakeholders
 • Belgische Welzijnswetgeving & werken met derden, bijzondere werknemerscategorieën
 • Beleid inzake welzijn werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Comité Preventie & Bescherming - Basisoverlegcomité
 •  Interne dienst preventie & bescherming op het werk
 • Gezondheidstoezicht & Arbeidshygiëne: topic Biologische agentia / EHBO 
 • Inleiding tot de Ergonomie
 • Inleiding tot de psychosociale aspecten
 • Risicobeheer 
 • Arbeidsveiligheid: mechanische risico’s
 •  Arbeidsveiligheid: elektrische risico’s
 • Arbeidsveiligheid: intern transport
 • Brandpreventie & brandbestrijding
 • Werken op hoogte
 • Collectieve & Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidshygiëne: topic Gevaarlijke stoffen & producten
 • Bestelling & indienstname procedure
 • Instructies & vorming
 • Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters
 • Arbeidsplaatsen & Arbeidshygiëne: topic omgevingsfactoren - Fysische agentia