Basiscursus preventieadviseur

Organisatie: 
Prebes Coordinatiecentrum
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 07/10/2021 - 08:30
Prijs: 
895 € €
Plaats: 
Prebes Coordinatiecentrum
Diestersteenweg, 88
KERMT 3510
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur.

Het programma

Meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid kan alleen gebeuren door een gevormd preventieadviseur. Artikel 21 van het Besluit Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk bepaalt dan ook: "De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling 2 te kunnen vervullen."

De cursus is modulair opgebouwd. Je kan je ook voor één of meerdere modules inschrijven. Je ontvangt een attest van aanwezigheid voor de betreffende module. Als je de volledige cursus hebt gevolgd en slaagt voor de evaluatieproef, ontvang je een getuigschrift 'Basiscursus Preventieadviseur'. De evaluatieproef omvat praktische kennis en een paper over een onderwerp in relatie met het preventiebeleid in je eigen onderneming. Download hier het voorblad van de paper.

 

HET PROGRAMMA *

 • Welzijn op het werk/ stakeholders
 • Belgische Welzijnswetgeving & werken met derden, bijzondere werknemerscategorieën
 • Beleid inzake welzijn werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Comité Preventie & Bescherming - Basisoverlegcomité
 •  Interne dienst preventie & bescherming op het werk
 • Gezondheidstoezicht & Arbeidshygiëne: topic Biologische agentia / Eerst hulp 
 • Inleiding tot de Ergonomie
 • Inleiding tot de psychosociale aspecten
 • Risicobeheer 
 • Arbeidsveiligheid: mechanische risico’s
 •  Arbeidsveiligheid: elektrische risico’s
 • Arbeidsveiligheid: intern transport
 • Brandpreventie & brandbestrijding
 • Werken op hoogte
 • Collectieve & Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidshygiëne: topic Gevaarlijke stoffen & producten
 • Bestelling & indienstname procedure
 • Instructies & vorming
 • Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters
 • Arbeidsplaatsen & Arbeidshygiëne: topic omgevingsfactoren - Fysische agentia