Basisopleiding Vertrouwenspersoon - najaar 2019

Organisatie: 
The Human Link
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 05/11/2019 - 09:30
Prijs: 
1000 € (excl. BTW) €
Plaats: 
The Human Link
Grote Steenweg 93
Berchem 2600
België
BE
Externe link: 
Website The Human Link
Als vertrouwenspersoon binnen een organisatie heb je een cruciale eerstelijnsrol bij de preventie en aanpak van psychosociale risico’s op de werkvloer. Met de nieuwe wetgeving in 2014 is het werkterrein van de vertrouwenspersoon verruimd. In die rol bied je niet langer alleen ondersteuning bij interrelationele problemen, zoals conflicten, pesterijen en ander (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Vandaag onderneem je ook actie om stress in de werksituatie aan te pakken en burn-out te voorkomen. Als expertisecentrum stimuleren we bedrijven, organisaties en groepen om aandacht te schenken aan psychisch welzijn. We staan hen bij om preventieve acties te ondernemen op vlak van chronische stress en opvang & nazorg bij schokkende gebeurtenissen. Met ons aanbod naar hulpverleners geven we onze expertise op het vlak van psychisch welzijn door. Ons team bestaat uit erkende psychologen, gespecialiseerd in gezondheidsgedrag en preventiebeleid. Ze zijn vertrouwd met praktijksituaties en hebben specifieke ervaring in bepaalde expertise-domeinen zoals stress en trauma, agressie en conflicten. Onze organisatie is door de FOD WASO opgenomen als erkend opleidingsinstituut voor vertrouwenspersonen. Voor meer informatie, neem zeker een kijkje op onze website www.thehumanlink.be.
 
Basisopleiding Vertrouwenspersoon op dinsdag 5/11, 12/11, 19/11, 3/12 en 10/12

Cursisten krijgen tijdens dit leertraject de kennis en vaardigheden aangereikt om professioneel op treden bij psychosociale risico’s op het werk:

 • De impact van psychosociale risico’s voorkomen.
 • Actief ingrijpen bij werknemers die hierdoor schade ondervinden en dreigen uit te vallen.
 • Eigen grenzen aan de rol van vertrouwenspersoon (her)kennen.
 • Gericht doorverwijzen naar andere kanalen en rollen, zowel intern als extern (externe preventiediensten of psychologisch-therapeutische hulpverlening).

Onze werkwijze is interactief:

 • concreet en praktisch gericht om de vereiste competenties voor een kwaliteitsvolle begeleiding te verwerven.

Onze aanpak is preventief:

 • gericht op de nodige maatregelen die vertrouwenspersonen kunnen treffen om problemen of ernstige gevolgen te vermijden.

 

Programma

5-daagse opleiding bestaande uit 4 modules:

 • Module 1 (1/2 dag op 5/11): theoretisch houvast via wettelijk kader, zicht krijgen op jouw rol en taken als vertrouwenspersoon i.s.m. andere actoren betrokken bij het welzijnsbeleid
 • Module 2 (1/2 dag op 5/11): de verschillende psychosociale risico’s herkennen en onderscheiden van elkaar aan de hand van casussen
 • Module 3 (1 dag) op 12/11 : gesprekstechnieken inoefenen om het gesprek met de verzoeker aan te gaan, te exploreren en een vertrouwensrelatie op te bouwen
 • Module 4 (3 dagen 19/11, 3/12 en 10/12 ): aan de hand van praktische voorbeelden en casussen zoemen we verder in op specifieke probleemsituaties die vertrouwenspersonen binnen de informele procedure kunnen tegenkomen:
  • omgaan met conflicten en pestgedrag aanpakken, een derde betrekken en bemiddelen
  • chronische stress bij individuele medewerkers aanpakken en hen hierbij ondersteunen, sociale steun binnen de organisatie bevorderen
  • opvang en nazorg bieen n.a.v. acute stresssituaties
 
Praktisch

Data:                    dinsdagen 5/11, 12/11, 19/11, 3/12 en 10/12 telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie:               The Human Link bvba, Grote Steenweg 93 , 2600 Berchem

Prijs:                    1000 € (exclusief BTW); betalen met KMO-portefeuille is mogelijk (40% subsidie)

Inschrijven kan via admin@thehumanlink.be, een inschrijvingsformulier wordt je vervolgens door onze collega van de administatie opgestuurd. 

Wens je meer dan 6 personen in te schrijven, dan kan je de opleiding ook in-company aanvragen.

Na de opleiding ontvang je als deelnemer een getuigschrift (attest), erkend door FOD WASO. Daarmee ben je wettelijk in orde om de rol van vertrouwenspersoon op te nemen.

Heb je nog vragen, neem contact op via e-mail admin@thehumanlink.be of op het telefoonnummer: +32/32187817.