Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Dinsdag 02/07/2019 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
787 €
Plaats: 
NH Brussels Airport Hotel
De Kleetlaan 14
Diegem 1831
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Vertrouwenspersoon
De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? Welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze training biedt u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2011. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico's die uw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen u de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen.

De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk

Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? Welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd?

Deze training biedt u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2011. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico's die uw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen u de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen.