Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018

Organisatie: 
NCOI Learning
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 06/07/2021 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
806 euro €
Plaats: 
Virtual Classroom | Online
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
De nieuwe ISO 19011:2018 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? Welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze training biedt u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2018. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico's die uw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen u de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen. Pluspunten Door de focus op procesmatig auditeren en op de integratie van de verschillende managementsystemen, krijgt deze training een echte meerwaarde. U krijgt de nodige informatie over de vernieuwde Managementsysteem norm versies (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018).

Programma

1. Inleiding: managementsystemen en auditeren

Risicomanagement

Managementsystemen

terminologie: managementsystemen versus risicomanagement

basisprincipes en onderdelen: PDCA-cirkel, beleid, planning, implementatie, opvolging, directiebeoordeling

Auditeren

terminologie: audit, auditor, auditbevinding, auditwaarneming, ...

ISO 19011 als platform voor het auditeren van managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ...

het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren

2. Voorbereiden van een audit

Hulpmiddelen en aandachtspunten bij de voorbereiding van audits

3. Uitvoeren van een audit

Verschillende methodes

Objectiviteit

Luisteren en vragen stellen

Non-verbale communicatie

Do's-and-don'ts

4. Rapporteren van auditbevindingen

Basisvereisten van een goede rapportage