bijscholing: Beheers je mentale belasting

Organisatie: 
Attentia
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 18/11/2021 - 09:00 tot 12:45
Prijs: 
181 €
In deze opleiding verwerft men de nodige kennis om de taken van de preventieadviseur uit te voeren in het kader van de mentale belasting die aan de functie verbonden is. (ook voor werknemers met meerdere functies)

In deze opleiding leert u om :

- De mechanismen van de mentale belasting te begrijpen.

- het begrijpen van obstakels die zich dagelijks kunnen voordoen en het vinden van oplossingen

- Het doeltreffend communiceren over taken die de ander wel of niet moet uitvoeren

- Het evenwicht brengen tussen werk en privéleven, tussen de functie van preventieadviseur/andere functie(s)...

- het begrijpen  en beheersen van stress in het dagelijks leven

- De juiste hulpmiddelen ontwikkelen om uw mentale werklast op lange termijn beter te beheren.