Bijscholing preventieadviseur - arbeidsongevallen

Organisatie: 
Attentia
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Maandag 08/11/2021 - 09:00 tot 12:45
Prijs: 
181 €
Plaats: 
ONLINE via Microsoft TEAMS
België
BE
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Preventieadviseur ergonoom, Preventieadviseur hygiënist, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn, Human Resources, Syndicaal afgevaardigde
Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing preventieadviseur zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

Bij een arbeidsongeval komt er vaak heel wat bij kijken, zeker als dit ongeval ernstige gevolgen heeft. Er zijn één of meerdere slachtoffers met fysieke letsels, mogelijk is er ook materiële schade, er dient een aangifte te worden gedaan naar de arbeidsongevallenverzekeraar, het arbeidsongeval dient te worden onderzocht om te bepalen welke oorzaken aan de basis van dit voorval lagen en er dienen preventiemaatregelen te worden genomen ter voorkoming van soortgelijke ongevallen. Bij ernstige arbeidsongevallen zijn er nog verdere wettelijke verplichtingen, zoals de opmaak van een omstandig verslag dat tijdig aan de bevoegde overheidsdienst dient te worden bezorgd en mogelijk dient de bevoegde inspectiedienst onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het ongeval. 

In deze opleiding staan we hier even bij stil en zetten we alles op een rijtje: wanneer is er sprake van een arbeidsongeval, welke acties dienen ondernomen te worden bij plaatsvinden van een arbeidsongeval, hoe kan een arbeidsongeval worden geanalyseerd, hoe worden geschikte preventiemaatregelen bepaald en hoe kunnen we uit arbeidsongevallen leren om deze in de toekomst te vermijden