Bijscholing preventieadviseur - Praktische webinar: Hoe vul ik een jaarverslag in?

Organisatie: 
Attentia
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 18/02/2021 - 09:00 tot 10:30
Prijs: 
125 €
Plaats: 
ONLINE via Microsoft TEAMS
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Externe link: 
Bijscholing preventieadviseur - Praktische webinar: Hoe vul ik een jaarverslag in?
Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

Inleiding

Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

Doelgroep

Preventieadviseurs of assistenten bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Leden van de hiërarchische lijn en kaderleden (managers, supervisors en afdelingshoofden) die op de hoogte wensen te blijven van de laatste wijzigingen in hun vakgebied.

Beleidsmakers: de preventieadviseur, de HR-manager of HR-medewerker, hoger management, de werkgever / zaakvoerder.

Vereiste voorkennis: u heeft een basiskennis m.b.t. wetgeving inzake psychosociaal welzijn

Programma

Het jaarverslag is een verslag over de werking en de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tijdens het voorafgaande jaar.

Dit verslag dient jaarlijks te worden opgemaakt en worden gefinaliseerd voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag vast. Dit bevat een groot aantal gegevens, over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen kalenderjaar. Enkele voorbeelden zijn statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties uit het jaaractieplan, collectieve gegevens betreffende de psychosociale interventies enz.…

In deze  webinar wordt op praktische wijze toegelicht hoe zulk verslag wordt ingevuld. Welke gegevens zijn er nodig  en bij welke interne en externe partijen zijn deze mogelijks te verzamelen.

Bent u reeds voorbereid maar hebt u specifieke vragen over hoe bepaalde informatie beantwoord dient te worden? Of is het invullen van een jaarverslag volledig nieuw voor u en wilt u weten hoe u dit kan aanpakken? Deze webinar helpt u om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan.