Binnenmilieu

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 24/10/2019 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
622 €
Plaats: 
3Hoog Leuven
Interleuvenlaan 74
Haasrode 3001
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Andere
Externe link: 
Binnenmilieu
Tijdens deze opleiding leert u alles over het binnenmilieu: thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren die het binnenmilieu kunnen beïnvloeden. Een gezond binnenmilieu op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter. Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren, waarin aangegeven staat dat een risicoanalyse dient opgemaakt te worden. Als preventieadviseur is het belangrijk dat u de juiste risicoanalyse maakt, en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies wat u in deze opleiding leert. Ze komt dan ook in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor de preventieadviseur (KB van 29 januari 2013). Binnenmilieu: uitdagende materie Het welzijn van werknemers hangt sterk samen met hoe ze het binnenmilieu en de luchtkwaliteit in de kantoorruimte ervaren. Vaak is die ervaring subjectief: wat voor de ene te warm of te donker is, is voor de andere te koud of te licht. En dus staat de preventieadviseur voor grote uitdagingen. Want hij verenigt verschillende spelers met tegenstrijdige belangen, behandelt klachten over het binnenmilieu, en steunt bij al zijn handelingen op een gespecialiseerde kennis. De opleiding is de kers op de taart voor wie dagelijks met binnenmilieu bezig is en zijn kennis wil verdiepen: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, facility managers, … Alles over binnenmilieu in één dag In één dag vervolledigt u uw kennis over de belangrijkste aspecten m.b.t. binnenmilieu op de werkvloer: U leert alle aspecten van het KB van 4 juni 2012: de verplichtingen, richtlijnen en gevolgen voor uw bedrijf. U krijgt praktijkgericht advies: hoe harmoniseert u het binnenmilieubeleid met de belangen van alle betrokkenen? Welke andere factoren kunnen het binnenmilieu beïnvloeden? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten inzake verlichting? Hoe kan men problemen met akoestiek en geluid binnen kantooromgevingen voorkomen?

U krijgt concrete en praktische informatie over deze complexe problematiek en concrete oplossingen voor de issues waarmee u in de praktijk geconfronteerd wordt.

Uw trainer heeft meer dan 10 jaar praktijkervaring met deze materie en deelt al zijn expertise met u.

U krijgt inzicht in de normering, technische informatie en ergonomische criteria die relevant zijn voor het binnenklimaat.