Certified Human Capital Management®: module Insourcing

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 06/10/2020 - 10:00
Prijs: 
1822.26 €
Plaats: 
3Hoog
Interleuvenlaan 74
Leuven 3001
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Definitie concepten werkhervatting versus care-as-usual Cijfers en letters m.b.t. ziekteverzuim en werkhervatting Theoretische kaders Wetgeving werkhervatting Overzicht betrokken stakeholders Beroepsgeheim en communicatie Insourcing-aanpak afgestemd op de eigen professionele rol

De cijfers van ziekteverzuim swingen de pan uit. De overheid moedigt bedrijven aan om ziekteverzuim actief aan te pakken en ondersteunt tal van initiatieven hieromtrent. Tijdens deze training focust u op werkhervatting vanuit de verschillende professionele rollen: hrm, chief happiness officer, wellbeing case manager, arts/geneesheer, psycholoog, coach. U ontdekt zowel de wetgeving rond werkhervatting, de theorie van absenteïsme als een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor werkhervatting. Kortom: u leert hoe u langdurig ziekteverzuim coördineert en de werkhervatting voorbereidt voor de medewerkers, de leidinggevende en het 'achterblijvende' team. U keert huiswaarts met tools om in gesprek te gaan tijdens de langdurige afwezigheid en om stress om te buigen tot groei.