Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit - infosessie

Organisatie: 
IDEWE
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 07/05/2019 - 09:30 tot 11:30
Prijs: 
Kosteloos €
Plaats: 
Idewe Mechelen
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur arbeidsgeneesheer, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn, Syndicaal afgevaardigde, Vertrouwenspersoon, Human Resources
Werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal houden betekent het werkvermogen waarborgen zodat de werknemers gedurende de ganse loopbaan gemotiveerd en gezond aan het werk ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘mogen’ blijven.

De pensioenleeftijd werd opgetrokken en we moeten met z’n allen langer werken. Werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal houden betekent het werkvermogen waarborgen zodat de werknemers gedurende de ganse loopbaan gemotiveerd en gezond aan het werk ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘mogen’ blijven.

Hierbij dient men rekening te houden met veranderende capaciteiten en competenties en met de veranderende noden van de werkomgeving. Het bevorderen en opvolgen van het werkvermogen vormt daarom een cruciaal onderdeel van een preventief beleid met focus op inzetbaarheid en vitaliteit. Daarnaast stipuleert CAO 104 dat organisaties met meer dan 20 medewerkers (exclusief openbare besturen) jaarlijks verplicht zijn een werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te maken.

Deze infosessie biedt u handvatten om een beleid, gericht op de inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers, vorm te geven. Eerst zullen methodieken worden aangereikt om een beleidsvisie op te maken en het werkvermogen van uw medewerkers in kaart te brengen. Via een beleidsmatige aanpak worden bevindingen omgezet in concrete acties, die op hun beurt verankerd worden in een ruimer beleid. Tijdens deze sessie wordt ook aandacht geschonken aan de voorgeschreven wettelijke verplichtingen.