Gevaarlijke stoffen, veiligheidsinformatiebladen en risicoanalyses (chemische basisbegrippen)

Organisatie: 
Prebes
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Woensdag 20/02/2019 - 08:30
Prijs: 
460€ €
Plaats: 
Hotel Van der Valk
Baarleveldestraat 2
Drongen 9031
België
BE
Thema's: 
arbeidshygiëne
Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf? Heb je aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia? En wil je jouw kennis verruimen om de risico's beter te kunnen inschatten? Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die willen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia. Chemische stoffen zijn overal aanwezig, in elk bedrijf en in elke werkplaats. De aanwezigheid en het gebruik ervan is niet zonder risico’s. Vandaar een globale, Europese en Federale aanpak. Door het Globally Harmonized System (GHS-CLP) is er een wereldwijde harmonisatie van gevarensymbolen (pictogrammen), gevarenaanduidingen en voorzorgmaatregelen van stoffen en mengsels gekomen. Door REACH worden fabrikanten en importeurs uit Europa verplicht om correcte en gedetailleerde informatie van chemische stoffen via Veiligheidsinformatiebladen aan de gebruikers over te maken. En door het KB Chemische agentia worden werkgevers verplicht de risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia op de werkplek voldoende te beheersen.

Het programma

Eerst lichten we chemische basisbegrippen, fysische en chemische processen toe. Daarna gaan we dieper in op de gevaarlijke eigenschappen van stoffen & mengsels en leren we je hoe je gedetailleerde informatie uit de veiligheidsinformatiebladen correct interpreteert. Tenslotte leren we op een praktische wijze hoe je een risicoanalyse chemische agentia op de werkvloer uitvoert en hoe je tot de juiste preventiemaatregelen komt.

 • Scheikunde
  • Fysische processen
  • Chemische processen
  • Toxicologie
 • Chemische basisbegrippen CLP (Classification, Labeling and Packaging)
 • Reach
 • KB Chemische agentia
 • Risicoanalyse: Theoretische achtergrond en praktijktoepassing