Handhaving van het omgevingsrecht: over geldboetes, bestuurlijke maatregelen en strafprocedures (en hoe ze te vermijden)

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Maandag 21/10/2019 - 14:00 tot 17:30
Prijs: 
324 €
Plaats: 
Bluepoint Antwerpen | Berchem (Antwerpen)
Filip Williotstraat 9
Berchem 2600
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Andere, Preventieadviseur veiligheid
Sinds 1 januari 2018 is de Omgevingsprocedure op alle niveaus in werking getreden. Op het gebied van handhaving bestaat er echter nog geen eengemaakte procedure. Milieumisdrijven en bouwmisdrijven worden elk volgens eigen regels afgehandeld. Zowel de milieu- als stedenbouwwetgeving voorzien potentieel strenge straffen (geldboeten en zelfs gevangenisstraffen) voor overtreders. Het is niet alleen de vennootschap die kan worden veroordeeld. Ook bestuurders, zaakvoerders, interne milieuverantwoordelijken, andere personeelsleden en zelfs externen (zoals milieucoördinatoren) kunnen bestraft worden. Een grondige kennis van rechten en plichten en van de risico’s is dus van groot belang voor wie in aanraking komt met het omgevingsrecht. Tijdens deze opleiding leert u alles wat u moet weten van de bestuurlijke handhaving (bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke geldboeten) en de strafrechtelijke handhaving (correctionele rechtbank). De gelijkenissen en verschillen worden op een rij gezet. U ontdekt ook welke rechten en plichten u heeft bij verhoor en inspectie.

Programma

Handhaving milieumisdrijven en -inbreuken (Milieuhandhavingsdecreet) Toepassingsgebied

Onderscheid misdrijven-inbreuken

Bestuurlijke handhaving

Strafrechtelijke handhaving

Handhaving bouwmisdrijven en -inbreuken (VCRO)

Preventieve handhaving

Onderscheid misdrijven-inbreuken

Rechterlijke herstelmaatregelen en correctionele straffen

Bestuurlijke handhaving

 Rechten en plichten bij verhoor en inspectie