Hogere cursus brandpreventie deel 2

Organisatie: 
A-first
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 23/02/2021 - 09:00
Prijs: 
4315€ +BTW €
Plaats: 
A-first of webinar
Granbonpré 1
Louvain-la-Neuve 1348
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Brandpreventie
Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op vlak van brandpreventie. De opleiding gaat in verschillende modules door. Het is mogelijk om zich per module in te schrijven. De modules uit de hogere cursus brandpreventie gelden als bijscholing. Alle preventieadviseurs hebben het recht en de plicht om zich bij te scholen, om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in dit domein (art. 23 KB Interne Dienst).

Gedeeltelijk webinar

INHOUD VAN DEEL 2 VAN FEBRUARI TOT MEI
• Module 8: Rook - en warmteafvoerinstallaties (RWA) | 23 FEBRUARI 2021 webinar
• Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA).
• Module 9: Detectie | 02 MAART 2021 webinar
• Branddetectie.
• Module 10: Blusmiddelen | 09 MAART 2021 & 04 MEI 2021 (2de dag presentieel - Louvain-la-Neuve) Gedeeltelijk webinar
• Blusprincipes en blusstoffen - Eerste interventiemiddelen - Blusoefeningen met eerste interventietoestellen - Tweede
interventiemiddelen - Blusoefeningen met tweede interventietoestellen.
• Module 11: Automatische blusinstallaties | 23 MAART 2021 webinar
• Automatische blusinstallaties met fysische en chemische blusgassen, bluspoeder, schuim - Sprinklerinstallaties.
• Module 12: Gassen en dampen : meten en detecteren | 30 MAART 2021 webinar
• Gassen en dampen - Meten en detecteren - Gevaren - Meetapparatuur - Praktische toepassing.
• Module 13: Gevaren van de interventie | 20 APRIL 2021 webinar
• Instortingsgevaar - Explosiegevaar - Relatie brandweer-bedrijfsbrandweer - Taak en verantwoordelijkheid van de inzetleider.
• Module 14: Adembescherming | 27 APRIL 2021 (Presentieel - Louvain-la-Neuve)
• Fysiologische en toxicologische aspecten van de adembescherming - Adembeschermingsmiddelen: wetgeving, werking en
keuze - Adembescherming: praktijk.
• Module 15: Evacuatie | 16 MAART 2021 webinar
• Veiligheidssignalering - Nood- en veiligheidsverlichting - Evacuatie - Interventieplan - Evacuatieplan.
• Module 16: Bedrijfsbezoek | 11 MEI 2021
• Verkenning - Beoordeling - Aanvalstactiek - Inzet - naverkenning - nabestrijding - Evaluatie - Planspel
• Bezoek bedrijfsbrandweer. hogere cursus

• Examen | 22 JUNI 2021
• Schriftelijk examen

INHOUD VAN DEEL 1 VAN SEPTEMBER TOT DECEMBER
• Module 1: Fysica en chemie/brandgedrag
• 1 dag in september.
• Fysica en chemie van de verbranding - Chemische producten - Kunststoffen.
• Module 2: Passieve bescherming
• 1 dag in september & 1 dag in oktober.
• Brandwerendheid- reactie bij brand - Bouwmaterialen en materialen: testresultaten - Passieve bescherming (wanden,
isolatie, doorvoeringen, deuren, beschermingsproducten, verven).
• Module 3: Energie, verwarming risico’s
• 2 dagen in oktober.
• Elektriciteit – Elektrische installaties: brandrisico - Elektriciteit: risico bij de interventie - Bliksem - Aardgasinstallaties - LPGinstallaties
- Verwarming en klimaatregelinginstallaties.
• Module 4: Explosie
• 1 dag in oktober.
• Statische elektriciteit - Explosiezones - Explosiekarakteristieken (gas en stof) – Atex.
• Module 5: Risicoanalyse en - evaluatie
• 1 dag in november.
• Introductie - Risico-evaluatie: Frame methode - Frame methode: praktische toepassing.
• Module 6: Reglementering
• 3 dagen in november.
• Brandpreventie in het kader van de wet in het welzijn op het werk - Regionale en lokale wetgeving - Brandpreventie
gebouwen-basisnormen - Brandpreventie industriegebouwen-basisnormen bijlage 6.
• Module 7: Verzekering - risicobeheer
• 1 dag in december.
• Verzekeringsreglement en-visie - Introductie tot het risicobeheer.
• Examen
• 1 dag in januari.
• Schriftelijk examen - Case study - Verdediging.

Theoretische en praktische opleiding.
23 dagen | Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30

Mogelijkheid tussen de volledige training, deel 1 of deel 2 of en bepaalde modules “à la carte” te kiezen.
Volledige training: 4.315,00 euros - Per module: 255,00 euros per dag - Deel 1 of 2: 2.305,00 euros (prijs per persoon).
Indien de opleiding online doorgaat zal van die dag 15 euros in vermindering worden gebracht (kosten maaltijd).
De opleiding is erkend in het kader van de KMO-portefeuille en het educatief verlof.

Voor meer info, contacteer ons training@afirst.be of 010/47.52.52