Infoavond - Veiligheid duur? Probeer eens een ongeval!

Organisatie: 
Het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 10/10/2019 - 18:00 tot 21:00
Prijs: 
0,00 €
Thema's: 
veiligheid
Externe link: 
Inschrijven
Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. Ik heb maar een paar minuten tijd. Herman van Veen zong dit 40 jaar geleden al en nog steeds is deze tekst bijzonder actueel. Toch is het voor iedere ondernemer en werkgever noodzakelijk om zo nu en dan eens op de rem te staan en alles even te overschouwen. Druk bezig zijn, is niet per definitie een positieve indicator voor de economische situatie van je onderneming. Soms kan het zelfs aangewezen zijn dat u als werkgever er in eerste plaats op toe ziet dat anderen druk bezig worden gehouden. Zo blijft er voor u voldoende tijd over om een vinger aan de pols te houden op de verschillende domeinen van het “ondernemen”. Ondernemen beperkt zich immers niet tot uw kernactiviteit maar vraagt daarenboven commerciële, technische, fiscale, juridische, sociale en psychologische competenties.

Het is belangrijk te weten dat welzijn op het werk zich niet beperkt tot het aankopen van veiligheidsschoenen, het laten keuren van machines, het hangen van brandblusapparaten.
De gezondheid maar ook het welzijn van alle medewerkers, uzelf inbegrepen, vormen belangrijke fundamenten van uw onderneming. In de eerste plaats zijn ze belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming maar ook de kwaliteit van uw afgeleverde product vaart wel bij een stabiel personeelsbestand.
Onrechtstreekse, economische meerwaarden als gevolg van een onderbouwd welzijnsbeleid kunnen van allerlei aard zijn. - Bij uw opdrachtgever pakt u uit met uw arbeidsongevallencijfers als één van uw sterktes in vergelijking met uw collega’s. - Nieuwe werknemers zien uw onderneming als een aantrekkelijke werkgever. - Uw medewerkers zijn de ambassadeurs van uw onderneming. - U bent de coach en niet de crisismanager.

Met deze infoavond wil het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid u graag aantonen dat een beleid met aandacht voor het welzijn van uw werknemers een economische meerwaarde is voor uw onderneming.

Programma
18.00 u : Onthaal van de deelnemers
18.20 u : Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde en voorzitter van het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg en Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid
18.30 u : Een dynamische preventiebeleid? Wat, hoe en wie speelt welke rol? Lieve Mariën, manager Preventie-ingenieurs AO – 21OP Preventie Allianz Tom Aelterman, Head of Safety Consultant, AG Insurance
19.00 u : Impact van een arbeidsongeval – Kosten-batenanalyse Dirk Vankerckhoven, verantwoordelijke leefmilieu, preventie en bescherming Sibelga
19.30 u : De zin en onzin van persoonlijke beschermingsmiddelen Stijn Minten, gepassioneerd docent op het Veiligheidsinstituut (PVI)
20.00 u : “Soft is niet soft”: Het belang van soft skills op de werkvloer. Arbeidspsycholoog, Mensura
20.30 u : Goede praktijk vanuit een KMO
21.00 u : Vraagstelling en afsluitend netwerkmoment

INLICHTINGEN
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg
Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT
Tel. 011/23 79 08
e-mail: veiligheidscom@limburg.be
contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris
contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes