Leren overtuigen, veranderingen begeleiden en meetings faciliteren (Strategische vaardigheden)

Organisatie: 
Prebes Coordinatiecentrum
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Maandag 04/10/2021 - 09:00
Prijs: 
780 € €
Plaats: 
Link21
Welvaartstraat 14
HERENTALS 2200
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Veiligheidscultuur
Wil je graag meer invloed krijgen op mensen waar je geen hiërarchische leidinggevende van bent? Heb je advies nodig over manieren die mensen stimuleren om effectief te veranderen? En wil je meer knowhow over het opzetten van constructieve en interactieve vergaderingen?

Het programma

Als preventieadviseur zetten we ons achter belangrijke thema’s vanuit onze expertise. Je hebt ook de taak om anderen te overtuigen van het belang van beslissingen en toepassingen rond welzijn en veiligheid. Hierbij is het belangrijk dat de boodschap die jij wil overbrengen op een zeer duidelijke, gestructureerde en begrijpbare wijze wordt gehoord door de luisteraar. De luisteraar kan eender wie zijn: een collega, een medewerker in de operationele afdeling, een persoon van de hiërarchische lijn, … Het is noodzakelijk dat jouw boodschap door iedereen begrepen wordt. En daarom is deze opleiding zo belangrijk!

Tijdens drie workshops besteden we aandacht aan belangrijke processen zoals het overtuigen van mensen, mensen mee krijgen in gedragsverandering en het opzetten van een dialoog rond deze thema’s.

 

HET PROGRAMMA *

Het begeleiden van veranderingen

 • Anticiperen: hoe werken aan meer draagvlak?
 • Reageren én anticiperen:
  • Hoe omgaan met ‘menselijke’ reacties bij veranderingen?
  • Wat stimuleert mensen om echt te veranderen?
 • Wie zijn de betrokkenen
 • Veranderingsdilemma's
 • Spanningsveld van verandering
 • Psychologische weerstand
 • Culturele weerstand
 • Praktische weerstand
 • reacties op weerstand
 • Hoe omgaan met weerstand?
 • Gedragsverandering
 • Stimuleren tot gedragsverandering

Het verhogen van je overtuigingskracht: hoe krijg ik invloed op mensen waar ik geen hiërarchisch leidinggevende van ben?

 • Aanpak leren afstemmen op de voorkeursstijl van de doelgroep, voorkeursstijl leren inschatten
 • Communicatie aanpassen aan de voorkeursstijl van de doelgroep, zowel naar inhoud als naar vorm
 • Gebruik van beelden om je verhaal te visualiseren
 • Levensechte gebeurtenissen gebruiken die vergelijkbaar zijn
 • Cijfermateriaal om je verhaal te staven

Het begeleiden van participatieve meetings

 • Hoe zet ik constructieve interactieve vergaderingen op? Hoe ga ik om met groepsdynamische processen? Welke werkvormen leveren welk resultaat op?
 • Moeilijkheden in het faciliteren
 • Omgaan met zwijgers/praters
 • Omgaan met negatieve dominante figuren
 • Hoe chaos vermijden?
 • Polarisatie
 • Voorbereiding
 • Tijdens de vergadering
 • Omgaan met vragen
 • Tijdsbewaking
 • Omgaan met weerstand
 • Modereren
 • Na de vergadering
 • Afspraken rond opvolging