Lunchsessie sloopwerken: wat erbij komt kijken

Lunchsessie sloopwerken: wat erbij komt kijken
Organisatie: 
Consultes Preventie bvba
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 30/01/2020 - 11:00 tot 13:00
Prijs: 
gratis €
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid
Thema's: 
Sloopopvolging
Tijdens deze lunchsessie gaan we in vogelvlucht doorheen de milieu- en preventieverplichtingen die dienen afgetoetst te worden bij uitvoering van afbraakwerken: vergunningsplicht, sloopopvolging, asbestinventaris en veiligheidscoördinatie komen aan bod.

Om dieper in te gaan op het luik ‘sloopopvolging’, zal externe spreker Raoel Peeters van Asper bvba (aangesloten deskundige bij Tracimat vzw) u in een notendop wegwijs maken in de uitvoering van het sloopopvolgingsplan in de praktijk: hoe wordt dit plan concreet opgesteld, welke stoffen worden opgemeten en welke testen zijn er nodig. U krijgt zicht op de werkwijze om de risico’s bij sloop- en afbraakwerken zoveel mogelijk te beperken en verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving te vermijden zodat zuiverdere afvalstromen vrijkomen en hoogwaardigere recyclage mogelijk wordt. De rol van Tracimat vzw wordt hierin ook verder verduidelijkt.