Milieucoördinator Niveau A

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 16/01/2020 - 09:00
Prijs: 
3890 €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Milieucoördinator Niveau A
De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator A willen behalen.

Programma
De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader. Nadien wordt er aandacht gegeven aan milieuzorg en management. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde.
• De opleiding omvat 2 taakopdrachten (groepswerk) met presentatie en bespreking in klassikaal verband. De voorbereidingstijd is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.
• Wijzigingen in de milieuwetgeving worden op de voet opgevolgd en geïntegreerd in het programma.
• Het programma omvat 1 of 2 bedrijfsbezoeken.
 

Praktisch
• De opleiding wordt jaarlijks aangeboden en loopt tussen januari en december met een wekelijkse lesdag op donderdag.
• De opleiding start op donderdag 16 januari 2020 en loopt tot december 2020.
• In de schoolvakanties is er geen les.
• Het documenatiemateriaal en praktische info is online beschikbaar.

Eindevaluatie
• De eindevaluatie is voorzien in februari 2021. 
• De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch open boek examen en het verdedigen van een eindwerk. De resultaten van de groepsopdrachten worden procentueel mee opgenomen in de eindbeoordeling.
• Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.
• Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Reglementaire invullingen
• Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen.
• De opleiding omvat de wettelijk voorziene 250 u of 36 dagen waarvan minimum 29 contactdagen (40 studiepunten).

Prijs
• Deze opleiding kost 3.890 € (excl. 21% BTW). Digitaal cursusmateriaal, eindevaluatie, koffiepauze en eindevaluatie inbegrepen.
• Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor start van de opleiding.
• Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op deze prijs.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).