Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Woensdag 13/11/2019 - 09:00
Prijs: 
950,00 € (excl. BTW) €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs
De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.

Programma
Het programma is samengesteld opdat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het KB van 25 januari 2001.

Deze eindtermen hebben betrekking op:

- het kunnen uitvoeren van een veiligheids- en gezondheidsbeleid op bouwplaatsen

- het kunnen uitvoeren en toepassen van analyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.

- het kunnen volgen van de evolutie van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats.

- het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats.

- het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid.

 
Eindevaluatie
U verdedigt een zelf gekozen coördinatieontwerp voor een examenjury van deskundigen. Het tijdstip van eindevaluatie is niet wettelijk bepaald en is voorzien in februari 2020.
Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2020, u ontvangt onmiddellijk een voorlopig getuigschrift na slagen.

Praktische schikkingen
De module omvat 4 lesdagen op woensdag: 13/11/2019, 20/11/2019, 27/11/2019, 4/12/2019

Een lesdag loopt van 9 tot 17.30 uur. De middagpauze loopt van 12.30 tot 13.00 uur. 

Reglementaire invullingen
De module voor preventieadviseurs omvat 4 contactdagen (32u) + het uitwerken van een coordinatiedossier. 

Prijs en Facturatie
950,00 € (excl. BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffiepauze en eindevaluatie
De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.
Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor de start van de opleiding.
Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).