Multidisciplinaire basisvorming

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Maandag 16/09/2019 - 09:00
Prijs: 
€ 1.790 excl. btw €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
preventie en bescherming op het werk
Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Duurtijd is 16 dagen of 120 uur.

Programma
De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van preventieadviseurs bevorderen door deze kennis gezamenlijk te verwerven. Op systematische wijze wordt stilgestaan bij de grondslagen van het preventiebeleid en wordt de specifieke taak van de preventieadviseur uitgediept. De structuurelementen van een welzijnszorgsysteem vormen de leidraad van de opleidingen tot preventieadviseur en reiken de mogelijkheid aan tot correcte planning, toepassing en opvolging van preventie. De opleiding is praktisch opgevat met vele oefeningen en de bespreking van cases.

Het uitwerken en de presentatie van één algemene case (taakopdracht) met een kleine groep vormt de afsluiting van deze opleiding. De voorbereidingstijd van de opdracht is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Het stimuleren van een systematische en proactieve aanpak vormt de doelstelling van elke opleiding tot preventieadviseur.

Praktisch
Per academiejaar wordt deze opleiding 2 tot 3 maal aangeboden.

Deze opleiding start op 16 september 2019, de lessen gaan elke maandag door tot februari 2020 van 9.00 tot 16.30u. De middagpauze valt tussen 12.30u en 13.00u.

Eindevaluatie
De eindevaluatie is voorzien in februari 2020. De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen. Het resultaat van de groepsopdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2020.

Reglementaire invullingen
Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs telt de wettelijk voorziene 120 uren of 18 dagen waarvan 16 contactdagen.

Prijs
€ 1.790,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, de eindevaluatie en feestelijke proclamatie. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.