Multidisciplinaire basisvorming

Organisatie: 
Prevent-Academy
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 14/01/2020 - 09:00
Prijs: 
€ 1.790 excl btw €
Plaats: 
Prevent-Academy
Kolonel Begaultlaan 1A
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Prevente, veiligheid en gezondheid op het werk
Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de gewenste specialisatie (Niveau 1, Niveau 2, Psychosociale aspecten, Ergonomie, Arbeidshygiëne).

Programma
De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van preventieadviseurs bevorderen door deze kennis gezamenlijk te verwerven. Op systematische wijze wordt stilgestaan bij de grondslagen van het preventiebeleid en wordt de specifieke taak van de preventieadviseur uitgediept. De structuurelementen van een welzijnszorgsysteem vormen de leidraad van de opleidingen tot preventieadviseur en reiken de mogelijkheid aan tot correcte planning, toepassing en opvolging van preventie. De opleiding is praktisch opgevat met vele oefeningen en de bespreking van cases. Het uitwerken en de presentatie van één algemene case (taakopdracht) met een kleine groep vormt de afsluiting van deze opleiding. De voorbereidingstijd van de opdracht is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Reglementaire invullingen
Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs telt de wettelijk voorziene 120 uren of 18 dagen waarvan 16 contactdagen.

Praktisch
De opleiding start op 14 januari 2020, de lessen gaan elke dinsdag door tot juni 2020 van 9.00 tot 16.30u.

Prijs
€ 1.790,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, de eindevaluatie en feestelijke proclamatie. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail (waarde € 645) - en het PreventLex abonnement met online wetteksten mbt preventie (waarde € 1.045). Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op deze prijs. Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).