Omgevingsfactoren in het onderwijs

Organisatie: 
Het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 31/03/2020 - 13:00 tot 16:45
Prijs: 
0,00 €
Plaats: 
Provinciehuis - Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1
Hasselt 3500
België
BE
Externe link: 
Inschrijven
Ook in onderwijsinstellingen zijn de omgevingsfactoren medebepalend voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en personeel. Zowel voor renovaties en voor nieuwbouw maar ook voor aanpassingen aan de inrichting van de lokalen en de infrastructuur is er nieuwe wetgeving en zijn er oplossingen voor het welzijn van de leefomgeving.

De recente wetgeving i.v.m. ventilatie legt wel een erg strenge (uiterst moeilijk haalbare ) norm op (ook) voor bestaande gebouwen. Een toelichting hierbij en hoe er dan mee omgaan, vraagt om een deskundige bijkomende toelichting en dit door iemand die mee aan de tafel heeft gezeten bij het bepalen van deze grenswaarden.
Het wereldje van de verlichting is de laatste tijd zeer sterk ver”led”, maar weten we wel voldoende over deze energievriendelijke verlichting of zijn er toch bepaalde parameters die invloed hebben op de beleving en het welzijn van de leerlingen en personeelsleden ?
Ook lawaaioverlast in de schoolomgeving heeft een niet te onderschatten invloed op het dagelijkse leefmilieu van de jonge mensen en hun leerkrachten. Het begrip geluid met de gangbare begrippen/eenheden en normering wordt uit de doeken gedaan met ook uitgebreid aandacht voor tips en tricks om de akoestiek in de schoolgebouwen/lokalen te verbeteren.

Programma
13.00 u : Onthaal van de deelnemers
13.15 u : Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde en afgevaardigd-voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg
13.20 u : KB Arbeidsplaatsen en luchtkwaliteit Davy Duvillier, business development manager, Renson
14.05 u : Ledverlichting, de aandachtspunten op een rij Hilde Vandenbossche, zaakvoerder, Lightvision
15.05 u : Pauze
15.20 u : Lawaai in de schoolomgeving: Wat, waar, gevolgen en maatregelen Christel Swinnen, Afdelingshoofd Arbeidshygiëne en toxicologie, CLB EDPB
15.40 u : Akoestiek in schoolgebouwen: regelgeving en concrete cases Pieter Schevenels, dr. ir., bestuurder, PS-Acoustics BV
16.20 u : Vraagstelling
16.45 u : Einde

INLICHTINGEN
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg
Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT
Tel. 011/23 79 08
e-mail: veiligheidscom@limburg.be
contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris
contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes