Onderwijs: Ondersteuning bij asbestverwijdering & Tool tijdsbesteding IDPB

Organisatie: 
Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid in samenwerking met het departement Onderwijs
Datum: 
Dinsdag 21/05/2019 - 13:00 tot 15:35
Prijs: 
Gratis €
Plaats: 
Provinciehuis Boeverbos - Raadzaal
Koning Leopold III laan 41
Brugge 8200
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
asbest preventieadviseur
In 2019 organiseren de Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid opnieuw een studienamiddag voor onderwijs met 2 thema’s: de ondersteuning voor versnelde asbestverwijdering en de tool tijdsbesteding voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de projectgroep onderwijs Prebes. Deze studienamiddag gaat door in Brugge op 21 mei 2019, maar is daarnaast eveneens te volgen in Gent (9/5), Asse (22/5), Antwerpen (29/5) en Hasselt (11/6).
Programma: 

13.00 Verwelkoming deelnemers

13.10 Inleiding van de sprekers

13.15 Start deel 1 : Ondersteuning voor versnelde asbestverwijdering in onderwijs (OVAM)

14.00 Vragenronde

14.15: Pauze

14.35: Start deel 2: Tool voor tijdsbesteding IDPBW (Projectgroep Onderwijs Prebes)

15.20: Vragenronde

15.35: Einde

Moderator:

Anthony Kets, Beleidsthemabeheerder Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs, Departement Onderwijs en Vorming

Sprekers:

Ondersteuning voor versnelde asbestverwijdering in onderwijs:

Astrid Verheyen, Team asbestafbouw OVAM

Tijdsbesteding IDPBW:

Rodolf Broers, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Jos Van Laeken, Coördinerend preventieadviseur GIDO Meetjesland

Thema’s:

Deel 1: Ondersteuning versnelde asbestverwijdering in onderwijs (Vlaanderen)

Elke school in Vlaanderen kan een beroep doen op ondersteuning van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om asbest in schoolgebouwen versneld en veilig te verwijderen. Het betreft zowel praktische ondersteuning (bv mogelijk gebruik van raamcontracten voor o.a. asbestverwijderaars) als financiële ondersteuning.  Deze financiële ondersteuning is aanvullend aan de reguliere financiering van Agion of het GO!
In dit deel licht OVAM toe hoe en voor welke werkzaamheden scholen beroep kunnen doen op deze ondersteuning

Deel 2: Tool tijdsbesteding interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

In deel 2 stelt de projectgroep onderwijs van Prebes haar nieuwe tool tijdsbesteding IDPBW voor. Deze tool simuleert een richtinggevend urenpakket dat de interne dienst nodig heeft voor het uitvoeren van haar wettelijk opgelegde opdrachten vanuit de welzijnswetgeving. De simulatie houdt, in vergelijking met de vorige Prebesrichtlijn,  rekening met heel wat bijkomende parameters.

Inschrijven:

Inschrijven is gratis en voor de sessie in Brugge via het inschrijvingsformulier op de website van de Provincie West-Vlaanderen