Persluchttoestel voor adembescherming gebruiken in besloten ruimtes

Organisatie: 
Prebes
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Dinsdag 30/04/2019 - 08:30
Prijs: 
355€ €
Plaats: 
Paulo Brandweerschool
Sprendonckstraat 5
Mendonk 9042
België
BE
Doelgroep: 
Andere
Thema's: 
arbeidsveiligheid - brand
Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving adem te kunnen halen. Adembescherming is een zaak van levensbelang.

Het programma

Dankzij de goede uitrusting, apparatuur en een adequate opleiding is het mogelijk om:

Diep in onder rook staande ruimten door te dringen (en het werk als interventieploeg correct uit te voeren)

Om besloten ruimtes te betreden waar niet voldoende zuurstof aanwezig is 

Om werken uit te voeren waarvoor volgens de REACH regelgeving autonome adembescherming gebruikt moet worden

Wettelijk kader voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembeschermende middelen

Het regelen van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming

Het gebruik van het persluchttoestel

Algemene gedragsregels voor het werken mat adembescherming

Het voortbewegen met het persluchttoestel

Hulpmiddelen voor de persluchtdrager

Aanfitten toestellen (praktijk)

Blindlooptechnieken (praktijk)

Praktische training en gebruik perslucht (praktijk)

Scenario-oefeningen (praktijk)