Persluchttoestel voor adembescherming gebruiken in besloten ruimtes

Organisatie: 
Prebes vzw
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Maandag 23/09/2019 - 09:00
Prijs: 
455 €
Plaats: 
Paulo Brandweerschool
Sprendonkstraat 5
Mendonk 9042
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Andere, Preventieadviseur veiligheid, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn
Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving adem te kunnen halen. Adembescherming is een zaak van levensbelang.

DOELGROEP

Leden van de interne interventieploegen, werknemers die in besloten ruimten werken moeten uitvoeren, of werken moeten uitvoeren in een omgeving waar niet voldoende ademlucht aanwezig is.

Dankzij de goede uitrusting, apparatuur en een adequate opleiding is het mogelijk om:

Diep in onder rook staande ruimten door te dringen (en het werk als interventieploeg correct uit te voeren)

Om besloten ruimtes te betreden waar niet voldoende zuurstof aanwezig is 

Om werken uit te voeren waarvoor volgens de REACH regelgeving autonome adembescherming gebruikt moet worden

 

HET PROGRAMMA

 • Wettelijk kader voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Adembeschermende middelen
 • Het regelen van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming
 • Het gebruik van het persluchttoestel
 • Algemene gedragsregels voor het werken mat adembescherming
 • Het voortbewegen met het persluchttoestel
 • Hulpmiddelen voor de persluchtdrager
 • Aanfitten toestellen (praktijk)
 • Blindlooptechnieken (praktijk)
 • Praktische training en gebruik perslucht (praktijk)
 • Scenario-oefeningen (praktijk)