Preventieadviseur Niveau 1

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 17/09/2019 - 09:00
Prijs: 
3.980,00 €, excl. 21 €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Preventieadviseur niveau 1
De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit de regelgeving omtrent de opleiding van preventieadviseurs. Deze specialisatiemodule richt zich tot wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 1 wil behalen, zowel voor interne diensten als externe diensten. Deze opleiding wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu. De aandacht gaat in hoofdzaak naar specifieke risicioanalysemethodes bruikbaar in het grotere bedrijf of de zwaardere industrie, specifieke risico's en gerichte managementsystemen. De opleiding omvat 280 uur.

Inhoud

Deze specialisatiemodule vereist een degelijke basiskennis van het preventiegebeuren, daarom moet minstens vooraf de multidisciplinaire basisopleiding (120u) of het getuigschrift niveau 2 behaald zijn (zie toelatingsvoorwaarden).
In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen verder uitgediept. Voor het domein van de arbeidsveiligheid betreft dit: brandveiligheid, explosiegevaar, machineveiligheid, elektrische veiligheid, risico’s bij transport,...enz. Een tweede deel omvat een praktische en diepgaande studie van de verschillende risicoanalysemethodes, evaluatie-technieken en preventiemaatregelen.
Verder focust deze opleiding zich op de organisatieontwikkeling in het preventiebeleid. De uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssysteem en de opbouw en evaluatie van een zorgsysteem worden aangeleerd. De verschillende externe betrokken organisaties worden voorgesteld. De opleiding is praktijkgericht. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden. Het uitwerken en presenteren van 3 groepsopdrachten zorgt voor een intensief praktijkgericht leertraject. De voorbereidingstijd van de opdrachten is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Praktisch

Deze opleiding omvat 280 uur en start op 17 september 2019, de lessen gaan wekelijks door op dinsdag van 9.00 tot 16.30 uur tot december 2020. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Eindevaluatie

De eindevaluatie is voorzien voor februari 2021. De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk. Het resultaat van de opdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.

De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair samengesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen na een succesvolle eindevaluatie. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2021.

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 280 uren (40 dagen met 34 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming.

Prijs
3.980,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.