Preventieadviseur Niveau 2

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 17/09/2019 - 09:00
Prijs: 
€ 1.590 excl. btw €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Preventieadviseur Niveau 2
Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en taken om de toekomstige preventieadviseur vertrouwd te maken met de diverse risico-analysemethoden. De opleiding omvat min. 90u.

Programma
Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal thema's waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt.

Thema's als werken met elektriciteit, werken met gevaarlijke stoffen, werken op bouwplaatsen, pesten op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen, ... zijn slechts enkele onderwerpen die op het programma staan.

De relevante wetgeving, de geschikte methoden voor risicoanalyse, welke maatregelen, wie is betrokken , welke documentatie en hoe opvolgen wordt aan de hand van concrete voorbeelden besproken.

Praktisch

Deze opleiding wordt tweemaal per jaar aangeboden met wekelijkse lesdag, schoolvakanties uitgezonderd.

Deze opleiding omvat min. 90u en start op 17 september 2019, de lessen gaan wekelijks door op dinsdag van 9.00 tot 16.30 uur tot februari 2020. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.

Eindevaluatie

De eindevaluatie is voorzien in februari 2020. 

De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk. Het resultaat van de opdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.

De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair opgesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2020.

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 90 uren (13 dagen met 12 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs .

Prijs

€ 1.590,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.