Preventieadviseur niveau 3: basisopleiding

Organisatie: 
Securex
Datum: 
Dinsdag 13/10/2020 - 09:00
Prijs: 
900 €
Plaats: 
Online
België
BE
Elke werkgever moet een preventieadviseur aanstellen. Deze adviseur waakt over en verbetert de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Om zijn taken op een optimale manier uit te voeren moet hij zeker opgeleid worden. Dankzij deze opleiding, beschikt uw preventieadviseur over de nodige basiskennis om een daadkrachtig preventiebeleid op te zetten. Omwille van de coronamaatregelen gaan onze opleidingen tot nader order online door.

Waarom deze opleiding?

Deze praktische opleiding:

 • Biedt u de wettelijke basiskennis van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk
 • Bereidt u voor op het examen Preventieadviseur niveau 3
 • Zorgt ervoor dat u de veiligheid van uw collega’s kunt verzekeren en draagvlak kunt creëren voor risicopreventie

 

Programma

Het volledige traject bestaat uit tien opleidingsmodules van een halve dag en twee afsluitende sessies met een examen. Volgende punten komen aan bod:
 

Module 1

 • Basisreglementering
 • Extene intervenanten en overlegorganen

Module 2

 • Risicoanalyse
 • Globaal preventieplan & jaarlijkse actieplan

Module 3

 • Brandrisico’s
 • Beleid inzake brandpreventie

Module 4

 • Medisch toezicht en beroepsziekten
 • Bijzondere categorieën van werknemers

Module 5

 • Arbeidsongevallen en statistieken
 • Analyse van arbeidsongevallen

Module 6

 • Psychosociale aspecten
 • Ergonomie van de werkposten

Module 7

 • Fysische omgevingsfactoren
 • Chemische agentia

Module 8

 • Opdrachten en rol van de preventieadviseur
 • Opdrachten van de intere intervenanten

Module 9

 • Transport en werken met derden
 • Elektrische risico’s

Module 10

 • Machines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

U kunt ook elke module (0.5 dag/module) apart volgen, maar u heeft enkel recht op een brevet als u het hele traject volgt.

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Syllabus
De syllabus voor deze opleiding wordt u op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet uw mailbox te controleren.

Info COVID-19
Voor opleidingen tem 31/12De opleidingen tem 31/12/2020 vinden plaats op de voorziene data en worden volledig online, via Teams, georganiseerd. Hiervoor dient de deelnemer enkel te beschikken over een emailadres, een goede internetverbinding en een computer.