Preventieadviseur Psychosociale aspecten van de arbeid

Organisatie: 
Prevent Academy
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Vrijdag 13/09/2019 - 09:00
Prijs: 
4.200 € excl BTW €
Plaats: 
Prevent Academy
Kolonel Begaultlaan 1A
Leuven 3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Psychosociale risico's
De opleiding leidt toekomstige preventieadviseurs psychosociale aspecten op om hun taken in de interne of externe preventiedienst op te nemen. Duurtijd: 280u of 40 lesdagen.

De opleiding kadert in de bepalingen van de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk waarbij de werkgever een preventiebeleid voert om de gevaren en risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op te sporen en tijdig maatregelen te nemen. De preventieadviseur psychosociale aspecten ondersteunt de werkgever hierin op het vlak van psychosociale risico’s. 

Doelgroep
Toekomstige preventieadviseurs met specialisatie psychosociale aspecten en adviesverleners op het vlak van psychosociale risico’s, bemiddeling en coaching. Zij krijgen inzicht in de factoren met betrekking tot de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en de interpersoonlijke relaties op het werk, die een rol spelen in het ontstaan van klachten en ziekteverzuim. De deelnemers krijgen technieken aangereikt om preventief te handelen op organisatieniveau en in te grijpen bij dreiging van conflicten. Zij raken vertrouwd met procedures voor informele en formele interventie en werken nauw samen met de vertrouwenspersoon en alle andere actoren in het preventiebeleid. 

Programma
Het programma is conform de codex, boek II, titel 4 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs. 

De opleiding is opgebouwd uit modules, die elk een specifiek onderdeel van de taken en opdrachten van de preventieadviseur omvatten:  context van het beleid pyschosociale risico’s en de preventieadviseur psychosociale risico’s (PAPS), risicoanalyse, ongewenst grensoverschrijdend gedrag, stress en burn-out, werkbaar werk, organisatie. 

Evaluatie
Elk onderdeel wordt afgesloten met een evaluatieproef, dit kan een individuele of groepspaper zijn of een praktijkoefening. De eindproef bestaat uit het opmaken en verdedigen van een eindwerk. 

Docenten
Alle opleidingen bij preventAcademy staan gekend omwille van de hoge mate van professionaliteit, het selecte docentenkorps, goede omkadering en ondersteuning en goede sfeer. Ook in deze opleiding staan preventAcademy en de docenten garant voor een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleiding, die nauwgezet aansluit bij de behoeften van het terrein. 

Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de opleiding is een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist en een diploma van master of academische bachelor.

Praktisch
Deze opleiding omvat 280 uur of 40 lesdagen en start op 13 september 2019, de lessen gaan wekelijks door op vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur tot december 2020. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma staat digitaal ter beschikking op het leerplatform.

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. De publieke parking Vaartkom ligt in de onmiddellijke omgeving.