Procesveiligheidsstudies en beheersen van procesrisico's

Organisatie: 
Prebes
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 14/03/2019 - 08:30
Prijs: 
675 €
Plaats: 
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Kom je wel eens in contact met procesinstallaties? En heb je je al eens afgevraagd hoe je procesparameters correct instelt? Procesveiligheid houdt zich bezig met de veiligheid van procesinstallaties. In deze installaties worden chemische stoffen opgeslagen, verwerkt of geproduceerd. We vinden deze installaties in de eerste plaats terug in de chemische en petrochemische industrie, maar ze zijn ook aanwezig in bedrijven uit andere sectoren (industriële koelinstallaties, solventopslagtanks met bijhorende verlaadplaatsen...). Procesveiligheid is een aparte specialisatie binnen de veiligheidstechniek. De klassieke modellen om arbeidsveiligheid te beheersen zijn niet zonder meer toe te passen voor procesveiligheid. Het ontbreken van een goed begrip van procesrisico's en van een gepaste aanpak van procesveiligheid ligt aan de basis van tal van incidenten (bijvoorbeeld het beruchte ongeval bij BP Texas in 2005).

Deze opleiding legt de focus op de veiligheid voor mens en milieu met betrekking tot de risico's verbonden aan de procesinstallaties zelf. Andere aspecten van procesveiligheid, zoals het beheersen van gevaarlijk werk of de interne noodplanning, komen niet aan bod. Een affiniteit met de technologie van de installaties in je bedrijf zal een voordeel zijn bij het volgen van deze opleiding. Maar het is geen basisvereiste.

 

HET PROGRAMMA *

Globale aanpak voor het beveiligen van procesinstallaties

Uitvoeren en documenteren van procesveiligheidsstudies via Planop

Bescherming tegen brandverspreiding

Beheersen van storingen: mechanische en instrumentele beveiligingen, alarmen, lekbeperkende maatregelen

Beheersen van degradatie van omhullingen

Beheersen van verspreiding en bescherming tegen explosies