Procesveiligheidsstudies en beheersen van procesrisico's

Organisatie: 
Prebes vzw
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Vrijdag 25/10/2019 - 09:00
Prijs: 
780 €
Plaats: 
Hotel Van der Valk
Gentseweg 280
Beveren 9120
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Externe link: 
Procesveiligheid
Ben je preventieadviseur en krijg jij wel eens te maken met processen? Heb je tips nodig om correct de procesparameters in te stellen? En wil je meer weten over procesveiligheidsstudies via Planop?

Deze opleiding is zowel voor preventieadviseurs, als voor iedereen die te maken krijgt met processen. 

Procesveiligheid houdt zich bezig met de veiligheid van procesinstallaties. In deze installaties worden chemische stoffen opgeslagen, verwerkt of geproduceerd. We vinden deze installaties in de eerste plaats terug in de chemische en petrochemische industrie, maar ze zijn ook aanwezig in bedrijven uit andere sectoren (industriële koelinstallaties, solventopslagtanks met bijhorende verlaadplaatsen...). Procesveiligheid is een aparte specialisatie binnen de veiligheidstechniek. De klassieke modellen om arbeidsveiligheid te beheersen zijn niet zonder meer toe te passen voor procesveiligheid. Het ontbreken van een goed begrip van procesrisico's en van een gepaste aanpak van procesveiligheid ligt aan de basis van tal van incidenten (bijvoorbeeld het beruchte ongeval bijBP Texas in 2005).

Deze opleiding legt de focus op de veiligheid voor mens en milieu met betrekking tot de risico's verbonden aan de procesinstallaties zelf. Andere aspecten van procesveiligheid, zoals het beheersen van gevaarlijk werk of de interne noodplanning, komen niet aan bod. Een affiniteit met de technologie van de installaties in je bedrijf zal een voordeel zijn bij het volgen van deze opleiding. Maar het is geen basisvereiste.

 

HET PROGRAMMA *

  • Globale aanpak voor het beveiligen van procesinstallaties
  • Uitvoeren en documenteren van procesveiligheidsstudies via Planop
  • Bescherming tegen brandverspreiding
  • Beheersen van storingen: mechanische en instrumentele beveiligingen, alarmen, lekbeperkende maatregelen
  • Beheersen van degradatie van omhullingen
  • Beheersen van verspreiding en bescherming tegen explosies

* inschrijven kan per module.