Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten (inclusief ACTUA codextrein, omgevingsvergunning en verzameldecreet omgeving)

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 05/03/2020 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
622 EUR (excl btw) €
Plaats: 
Tulip Inn Antwerpen
Potvlietlaan 2
Berchem 2600
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Vertrouwenspersoon
De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau in werking getreden. Daarnaast is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op tal van plaatsen gewijzigd of aangevuld door de Codextrein. Wilt u een compacte update van gerealiseerde en te verwachten wetgevende initiatieven? Wilt u een professionele gesprekspartner zijn met interne en externe specialisten? Bent u op zoek naar een handige checklist van te volgen procedures? Op amper één dag spijkert u uw kennis over de ruimtelijke ordening bij en bent u helemaal mee met de laatste wijzigingen uit de Codextrein en het Omgevingsvergunningsdecreet. Ontdek een opleiding die u to the point en concreet wegwijs maakt in deze complexe regelgeving. Na deze opleiding werkt u efficiënter samen met professionele gesprekspartners.

Programma

1. Ruimtelijke planning

Ruimtelijke structuurplannen - Ruimtelijke beleidsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gewestplan - Plannen van Aanleg

Bestemmingsvoorschriften

Planschade en planbaten

2. Vergunningen

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Vergunningsplichtige werken en handelingen

Vrijgestelde meldingsplichtige handelingen

Procedure

Afwijkingsmogelijkheden

Zonevreemde constructies

Planologisch attest

3. Handhaving

Strafsancties

Verjaring

Herstelmaatregelen

Stakingsbevel