Security management: basisopleiding

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 28/04/2020 - 09:30
Prijs: 
1 506 EUR (excl btw) €
Plaats: 
Best Western Premier Keizershof Hotel
Korte Nieuwstraat 15
Aalst 9300
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede? Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager? Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een grondig inzicht in de theorie én praktijk. Concreet leert u hoe u security management kunt aanpakken of optimaliseren, aan de hand van werkbare oplossingen, tal van praktische tips en een handig stappenplan. Uw sleutel tot veiligheid in uw organisatie In deze praktische en interactieve opleiding leert u hoe u een efficiënt en aan uw bedrijf aangepast security beleid opstelt en implementeert, zonder daarbij uw klanten en medewerkers uit het oog te verliezen. De 'General Data Protection Regulation' zal van vele organisaties in de volgende jaren sterke inspanningen verlangen inzake data protection. In deze opleiding raken we die elementen aan, die van belang zijn voor de invulling van de rol van security manager in deze context. Ook 'troubleshooting' maakt deel uit van deze opleiding: u krijgt handige tips en mogelijke oplossingen aangereikt voor problemen waarmee u in uw werksituatie wordt geconfronteerd. Na deze opleiding weet u hoe u een efficiënt toegangbeheersingssysteem uitbouwt. welke maatregelen u kunt nemen bij ongewenst bezoek, inbraak (in het weekend), … wat wel en niet mag als u een medewerker verdenkt van diefstal. waarop u moet letten wanneer u technische beveiligingsmiddelen implementeert (camerabewaking, toegangscontrole, inbraakdetectie). hoe u uw medewerkers sensibiliseert zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Programma

A. Basisbegrippen

Security en het verschil met safety

Security management

Onderscheid tussen intern en extern security management

Positie van security management binnen het globale risicobeheersingsproces

B. Wettelijk kader van de security sector in België: krachtlijnen

U krijgt een beknopt overzicht van de wetgeving over security activiteiten binnen een onderneming. o.m.:

de 'Wet Tobback' die de bewakings- en beveiligingssector reguleert.

de 'Detectivewet' m.b.t. private opsporing en onderzoeken.

de 'Privacywet'.

Deze wetten bevatten een aantal beperkingen en verplichtingen waarmee u binnen het security beleid rekening moet houden.

Bijvoorbeeld:

Mag u tassencontroles uitvoeren bij het personeel?

Hoe mag, kunt of moet u reageren als een personeelslid verdacht wordt van diefstal?

Zijn er wettelijke verplichtingen voor het plaatsen van camera's, inbraakdetectie- en toegangscontrolesystemen?

Mag u het e-mail- en telefoongebruik van werknemers controleren?

...

C. Security beleid

1. Risicobeheersing

Het begrip 'risico'

Criminele risico's

Risico-identificatie

Risico-evaluatie

Risicobeheer:

'aanvaardbare' risico's

beperking door preventie: organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen

verzekeren van onaanvaardbare risico's

Opstellen en implementeren van een bewakings- en/of beveiligingsplan

De trainer besteedt grondige aandacht aan (nieuwe) technologie. Hij biedt een overzicht van de verschillende oplossingen, trends en valkuilen. Hij integreert de technologie in een globaal security beleid.

2. Security awareness

De mens is vaak de zwakste schakel in de beveiliging. Daarom is het belangrijk om uw medewerkers een zekere mate van discipline en beveiligingsbewustzijn (awareness) bij te brengen. Ook het management moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en zijn betrokkenheid tonen.

3. General Data Protection Regulation

De belangrijkste elementen van General Data Protection.

4. Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Wat is de rol van de reguliere politiediensten binnen uw security beleid?

D. Kosten-baten van beveiligingsmaatregelen afwegen

Uw bedrijfsprofiel en concrete behoeften bepalen welk security beleid voor u het meest geschikt is. Waarmee moet u rekening houden bij investeringen in security?

E. Algemene en sectorspecifieke cases

U ontdekt de praktische aanpak van securityissues via algemene en sectorspecifieke cases. Wettelijke en bedrijfseconomische aspecten worden uitgespit en de bedrijfscultuur wordt onder de loep genomen.

Didactisch materiaal (o.a. foto's en plannen) ondersteunen en verduidelijken de cases.

F. Praktisch stappenplan voor de implementatie van een security beleid

G. Troubleshooting

U krijgt de mogelijkheid om uw beveiligingsproblemen voor te leggen. De docent begeleidt u in het vinden van mogelijke oplossingen, en geeft praktische tips.

H. Wrap up: valkuilen en best practices