Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Dinsdag 18/06/2019 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
469 €
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Vertrouwenspersoon
Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze supervisie leggen we de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. U leert hoe u als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding: Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt? Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig, …? Welke volgende stap kunt u als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie? Welke documenten kunt en moet u als vertrouwenspersoon invullen? Welke informatie zet u 'op papier of mail'?

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

In deze supervisie leggen we de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. U leert hoe u als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert.

Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding:

Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt?

Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig, …?

Welke volgende stap kunt u als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie?

Welke documenten kunt en moet u als vertrouwenspersoon invullen?

Welke informatie zet u 'op papier of mail'?