Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

Organisatie: 
NCOI Learning
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 24/06/2021 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
482 euro €
Plaats: 
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
Sint-Denijs-Westrem 9051
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. In deze supervisie leggen we de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. U leert hoe u als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding: Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt? Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig, …? Welke volgende stap kunt u als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie? Welke documenten kunt en moet u als vertrouwenspersoon invullen? Welke informatie zet u 'op papier of mail'?

Programma

A. Informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen

Welke informatie moet u verzamelen?

Hoe verwerkt en hanteert u de informatie die u krijgt tijdens de interventies efficiënter?

B. Informatieverzameling en informatie-uitwisseling met de diverse betrokken partijen in kaart gebracht

Praktijkcases

JOHARI-tool

C. Rapportering

De schriftelijke en elektronische informatiestroom

De wettelijke rapportering

D. Opgelet!

Een voldoende basiskennis van het wettelijk verloop van de interventies is essentieel.