Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 21/03/2019 - 09:00 tot 17:30
Prijs: 
469 €
Plaats: 
3Hoog
Mechelsevest 90
Leuven 3000
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdekt u de dynamieken van relationeel leed en wordt afgetoetst in welke gevallen een verzoening kan overwogen worden. De methodiek van de oplossingsgerichte bemiddeling wordt concreet vertaald naar de verzoeningsprocedure. Zo kunt u succesvol de dialoog tussen de betrokken partijen herstellen. Supervisie voor de vertrouwenspersoon Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen die hen nieuwe vaardigheden leert voor het uitoefenen van deze functie. Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse supervisie.

1. Wettelijk kader

Korte herhaling van de wettelijke concepten die van toepassing zijn

Actualisatie van regelgeving bij eventuele wetswijzigingen en evoluties

2. Typologie van situaties van relationeel leed

Met welke situaties kan een vertrouwenspersoon geconfronteerd worden?

In welke gevallen kan ik als vertrouwenspersoon een verzoening voorstellen?

3. Verzoening

Met welke wettelijke aspecten dient een vertrouwenspersoon rekening te houden?

Welke zijn de voorwaarden om een verzoeningsprocedure op te starten?

Wat betekent onpartijdigheid in de praktijk?

Hoe verloopt een verzoeningsprocedure?

Hoe kan een vertrouwenspersoon met oplossingsgerichte aanpak de dialoog herstellen en tot een win-win komen voor beide partijen?