Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

Organisatie: 
Kluwer Opleidingen
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 24/09/2019 - 09:00 tot 12:30
Prijs: 
325 €
Plaats: 
Attentia - Blue Tower - Gent | Gent
Sluisweg 2
Gent 9000
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Vertrouwenspersoon, Preventieadviseur veiligheid, Preventieadviseur psychosociale aspecten
Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

Uw opdracht als vertrouwenspersoon zit sterk verankerd binnen een wettelijk kader. Het beroepsgeheim is van kracht. Daarnaast moet u als de vertrouwenspersoon ook deontologische afwegingen maken.

Tijdens deze supervisie zoemen we in op de deontologie en het beroepsgeheim. U krijgt diepere inzichten in de deontologische regels. Na de opleiding (h)erkent u deontologische issues sneller en weet u hoe u ze efficiënt aanpakt. U leert ook hoe u effectiever omgaat met de verschillende petten die u binnen uw onderneming draagt.