Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

Organisatie: 
Premed
Datum: 
Donderdag 12/09/2019 - 09:00 tot 12:30
Plaats: 
Premed
Tiensevest 61/2
Leuven 3010
België
BE
Doelgroep: 
Vertrouwenspersoon
Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze supervisiemomenten kan men van gedachten wisselen over een moeilijk dossier of men kan terugblikken met medevertrouwenspersonen op een case die men heeft behandeld om de aanpak ervan te evalueren. Tevens is het een moment om good practices uit te wisselen. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten, die bijkomende informatie aanreikt, tips en tricks bespreekt en advies geeft.