Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen

Organisatie: 
Premed
Datum: 
Maandag 17/02/2020 - 09:00 tot 12:30
Plaats: 
Premed
Tiensevest 61/2
Leuven 3010
België
BE
Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten kan je gedachten uitwisselen over een moeilijk dossier of samen terugblikken met medevertrouwenspersonen op een case die je hebt behandeld om de aanpak ervan te evalueren. Tevens is het een moment om good practices met elkaar te delen. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten, die bijkomende informatie aanreikt, tips en tricks bespreekt en advies geeft. Sinds de wetswijziging van 28 februari 2014 is elke vertrouwenspersoon verplicht om minimaal jaarlijks deel te nemen aan een supervisiemoment.